Odlomak

Proizvodaci proizvoda danas sve cešce svoj posao definišu kao pružanje usluga. Personalne veze izmedu onoga ko nudi i kupaca su trajnije od lojalnosti proizvodu ili marki. Usluga je svaka radnja koju jedna strana može ponuditi drugoj. Obicno je neopipljiva i ne rezultira vlasništvom bilo cega. Njena proizvodnja može i ne mora biti vezana za fizicki proizvod. Ona ukljucuje delo,izvodenje ili napor koji se ne mogu fizicki posedovati S obzirom da je usluga za razliku od materijalnog proizvoda neopipljiva i prolazna, marketing usluga ima mnogo teži zadatak od onog koji ima u slucaju marketinga proizvoda.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari