Odlomak

U proizvodnom preduzeću nabavka predstavlja skup aktivnosti, mere i zadatke koji se obavljaju radi kupovanja (nabavke) materijala za reprodukciju mašina, uredjaja, pribora i alata, kako bi se nesmetano odvijao proces rada.
Nabavka doprinosi boljem imidžu preduzeća ako ima dobar odnos sa dobavljačima, konkretno prima i predaje nabavljenu robu, redovno komunicira sa tržištem nabavke.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Prezentacija

Više u Skripte

Komentari