Odlomak

Zahtev za zaštitu prava se podnosi Republičkoj komisiji, a predaje se naručiocu. Zahtev se može podneti u toku celog postupka javne nabavke a i posle odluke o dodeli ugovora ( poništenje ugovora o javnoj nabavci ). Zahtev se može predati na sledeće načine: 1. Neposredno; 2. Elektronskom poštom; 3. Faksom; 4. Preporučenom poštom sa povratnicom
 Rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava:
Rokovi se razlikuju u zavisnosti od vrste i faze postupka javne nabavke, odnosno od radnji naručioca koje se osporavaju. Svi rokovi za podnošenje zahteva za zaštitu prava su prekluzivnog karaktera – neblagovremen zahtev biva odbačen. Kada je rok određen u danima – za početak roka uzima se prvi naredni dan.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 48 stranica
  • Javne nabavke -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Ekonomija, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  Beogradska poslovna škola Visoka škola strukovnih studija  

Više u Ekonomija

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari