Odlomak

 
UVOD
Tema ovog seminarskog rada je pranje novca. Ovaj rad namenjen je svima koji nisu do sad bili upoznati sa pojmom pranja novca. Izradom ovog seminarskog rada želimo razumeti šta ustvari pranje novca predstavlja. Opšte poznata stvar jeste da je PRANJE NOVCA kriminalna radnja i zakonom kažnjivo delo.Smatra se da je ovaj pojam vezan za istoriju mafije i njen razvoj u SAD-u . Pranje novca uopšte podrazumeva rešavanje, pretvaranje ili čišćenje novca stečenog kriminalnim aktivnostima, njegov prelaz preko međunarodnih granica i ponovo uključivanje tog novca u regularne novčane tokove. Ovo je jedan od velikih problema sa kojim se suočavaju sve zemlje sveta, a posebno zemlje u tranziciji kao što je Bosna i Hercegovina. Ovaj problem predstavlja pretnju za ekonomsku i političku stabilnost zemalja u kojima se to dešava te generalno ne doprinosi ekonomskom razvoju u Bosni i Hercegovini. Stoga ćemo u narednim delovima ovog rada nastojati opširnije objasniti pojam pranja novca zatim otkrivanje opranog novca, izvore ilegalno stečenog novca te faze, metode, nacine pranja novca i mere za sprečavanje.
Važno je napomenuti da je ovaj problem kompleksni sistem koji se razvija, primenjuju se nove tehnike, a perači se sve više usavršavaju. Kriminalci se skrivaju iza komplikovanih transakcija koje obuhvataju međunarodne transfere, usitnjavaju transakciju na manje iznose ili transferuju na račune većeg broja osoba, menjaju oblik novca, a pri svemu tome koriste se i savetima vrhunskih bankarskih stručnjaka, brokera, investicijskih bankara, računovođa, konsultantskih kuća, javnih beležnika i advokata. Proces pranja novca dakle vrše visoko obrazovani kadrovi koji pomoću napredne tehnologije prate svetske trendove i usavršavaju svoja znanja kako bi ih kasnije primenjivali. Što nam daje jasnu sliku da ma koliko faza prljavi novac prođe te koliko oblika ta nezakonita sredstva su promenila ona nikad neće biti čista u očima zakona.

1.ŠTA JE NOVAC I POJAM PRANJA NOVCA
Novac se pojavio hiljadama godina pre papira i kovanica, a nikada se neće saznati ko je došao na ideju da se nekom objektu odredi vrednost i nameni tako važno mesto u trgovini. Novac je, dakle, zamisao da neki određeni predmet ima vrednost i da je prihvaćen u svim vrstama razmene. Novac može imati bilo koji oblik. U različitim vremenima, na različitim mestima, novac može biti gotovo sve što se može zamisliti. Zašto je sve to toliko važno za prevenciju pranja novca? Moramo biti svesni da, iako većina procesa pranja novca obuhvata samo neke oblike novca, sve može biti upotrebljeno u procesu pranja novca: dijamanti, zlato, kreditne kartice, deonice, garancije, retke kovanice, polise osiguranja i još mnogo drugih različitih oblika novca. Te vrste transfera novca u različite oblike ograničene su samo maštom osobe, a ne oblikom u kojemu se novac pojavljuje. Prema tome opšte prihvaćena definicija novac je da je to prometno sredstvo plaćanja robe i usluga koje služi za razmenu proizvoda rada u tržišnoj privredi. Novac u opticaju formira državni aparat kroz centralnu banku.Sam pojam pranja novca potiče od engleske reči mani laundering, što znači legalizacija kapitala stečenog kriminalnom delatnošću, odnosno finansijske transakcije radi prikrivanja stvarnog porekla novca i drugih oblika kapitala na tržištu. Sastoji se u falsifikovanju finansijske dokumentacije i manipulacije u sistemu međubankarskih transakcija. Poslednjih godina se značajno izražava u utajama poreza, ilegalnoj trgovini drogama i oružjem, u organizovanoj kocki, prostituciji i reketu, kao i u procesima privatizacije kapitala u bivšim socijalističkim zemljama Istočne Evrope, kao i u organizovanim kanalima na Zapadu. Termin “pranje novca” nastaje u SAD u periodu prohibicije (vreme zabrane točenja alkohola), u trećoj deceniji prošlog veka, kada su kriminalci novac od ilegalne proizvodnje i krijumčarenja alkoholnih pića prikazivali kao zaradu koju su ostvarili u lancu svojih perionica za rublje i automobile, pa je povodom te pojave počeo da se upotrebljava termin “pranje novca”, odakle ga je preuzela kriminološka nauka.
Perači novca uopšteno, ne nastoje da ostvare najvišu stopu dobiti na novac koji operu, već im je važnije mesto ili investicije koje će im omogućiti najlakšu i najbržu preradu novca.Tako novac može putovati iz zemlje sa dobrom ekonomskom politikom po kojoj se ostvaruju više stope dobiti u zemlje s lošijom politikom i nižim prinosima od uloženih sredstava, tako da se zbog pranja novca može dogoditi da se se slobodni kapital ulaže manje racionalno, što uveliko može narušiti postojeće ekonomske tokove.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese