Odlomak

Ljudi su od davnina težili uspostavljanju vlasti, kako bi izbegli anarhiju u kojoj bi vladali nemir i konfuzija. Svako društvo ima određene potrebe i vrednosti koje bi vlast štitila i koordinisala. Današnja društva su daleko veća nego što su bila pre par hiljada godina, što je dodatno otežalo tu koordinaciju. Postoje 3 vrste vlasti po trijalističkom shvatanju: zakonodavna, izvršna i sudska vlast. U užem smislu, izvršna vlast se posmatra kao politička i kao administrativna. Kao što i sama reč kaže, izvršna vlast se bavi izvršenjem, i to zakona i drugih propisa koje je donela zakondavna vlast, dok se sudska bavi interpretiranjem istih.

Društvo je mnogo kompleksno, pa su i njegove potrebe. Najviši organi vlasti bave se opštim stvarima, ali su potrebni i oni organi koji će se baviti konkretnijim i takoreći sitnijim stvarima koje su itekako od značaja, kao što bi na primer bilo izdavanje putne isprave. Tu ulogu imaju organi javne uprave u okviru izvršne vlasti, i nju čine državni organi uprave i upravne organizacije, s jedne strane, i nedržavni subjekti, s druge strane.
Državna uprava, kojoj je obavljanje upravnih i stručnih poslova osnovna delatnost, obuhvata: organe uprave i upravne organizacije.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese