Odlomak

PRAVO EU

Istorijat i razlozi nastanka EEZ.Reforme osnivačkih akata i institucija EEZ. Stvaranje EU
Uzroci nastanka:

  • ekonomski kolaps,
  • ratna razaranja,
  • nemačko pitanje,
  • početak kraha kolonijalnog sistema…

 

  • SAD duboko uključene u posleratne evropske poslove; podržale evropske integracije
  • evrofederalizam sve popularniji; osnivači spremni na sve tešnju saradnju, ali ne i na prenos suvereniteta sa nacionalnih država na novi nadnacionalni entitet
  • nacionalni interes država članica
  • početak Hladnog rata
  • Čerčil:”Moramo graditi neku vrstu Sjedinjenih Država Evrope…Prvi korak u ponovnom uspostavljanju evropske porodice naroda mora biti partnerstvo Francuske i Nemačke…”,1946.god.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari