Odlomak

Savremeni poslovni pejzaž obeležen je stalnim promenama i prilagođavanjem organizacionih
modela. U tom kontekstu, posebnu pažnju privlači akcionarsko društvo, kao oblik organizacije
koji se oslanja na emisiju akcija za deljenje vlasništva. Ovaj rad ima za cilj dublje istraživanje
akcionarskih društava, analizirajući osnovne karakteristike, uticaj na ekonomiju, kao i izazove sa
kojima se suočavaju.
Akcionarsko društvo ili deoničarsko društvo je trgovačko društvo sa osnovnim kapitalom
podeljenim na izvestan broj akcija sa jednakim iznosima. Akcionarsko društvo je pravno lice koje
odgovara za svoje obaveze isključivo svojom imovinom. Akcionari su ljudi koji deluju u takvom
društvu sa odabranim timom ljudi koji imaju međusobno poverenje, te zajedničkim snagama
deluju kako bi ostvarili željeni cilj i što veći profit. Pretečom savremenih akcionarskih društava
smatra se banka svetog Đorđa, osnovana 1407. godine u Đenovi.
Akcionarsko društvo može biti otvorenog ili zatvorenog tipa. Ako je preduzeće otvorenog tipa
njegove akcije se vrednuju na berzi i preduzeće ima obavezu da javno prikazuje finansijske
izveštaje. Vlasnici preduzeća su akcionari. Organizacija akcionarskog društva je u velikoj meri
propisana zakonima, a u pojedinostima njihovim statutima. Kupoprodaja akcija vrši se na tržištu
kapitala. Akcionarska društva u nazivu preduzeća imaju sufiks a.d.

No votes yet.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 12 stranica
  • Privredno pravo /
  • Školska godina: 2024
  • Seminarski radovi, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET UNION - Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Komentari