Odlomak

Menadžment ljudskih resursa je deo nauke o organizaciji koji se bavi proučavanjem svih aspekata zaposlenosti u organizaciji. Menadžment ljudskih resursa je najpre bila profesija, koja je nastala u periodu trajanja I sv. rata, koja se tridesetih godina XX veka izdvojila u posebnu naučnu disciplinu. U isto vreme menadžment ljudskih resursa je i važna upravljačka funkcija u organizaciji, koja se poslednjih godina suočava sa brojnim izazovima usled globalizacije, brzih tehnoloških pramena, pramena u demografskoj strukturi i slično.
Upravljanje ljudskim resursima je podsistem upravljanja preduzećem. Kao sadržaj menadžment procesa, akompetenciji je menadžerskog tima koji vodi preduzeće i koji je njegov ključni oslonac. Upravljanje preduzećem i njegovim resursima, uključujući i ljudske resurse, u savremenim uslovima privređivanja, podrazumeva mnoštvo novih sadržaja, kako u oblasti marketinga, istraživanja, razvoja, finansija i proizvodnje, tako i u sferi informatike, organizacije rada, menadžmenta ljudskih pocecijala i slično.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Diplomski radovi

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese