Odlomak

BUSINESSMEN AND MANAGERS

There has never been any question about the future of managers and management. They are as necessary to nationalized industry and state-controlled corporations as to private firms. Under any industrial system, organizers are necessary. Today, managerial prestige is high and rising. Some workpeople thought that nationalization meant the end of all bosses – but they have now discovered how wrong they were.
The public may often read complaints in newspapers about the effect that British management is not good enough. But it cannot fail to read that efforts are being made to improve management like any other profession such as medicine, architecture, or teaching. The Labor government first gave state support to training  for management  in Britain, and sought to increase the supply of managers for industry. Professional management is now solidly established. Its role in society, whether capitalistic, socialistic or mixed, is as settled as that of the civil service.
Businessmen are something different. They direct, they control, they decide policy, and they have power. They found, inherit, own, buy, sell, and expand businesses – and they may bankrupt them. They are the employers of the managers, as much as they are the employers of workpeople. They are the men at the top.

1. Lekcija
BINISMENI I MENADŽERI

Nikada se budućnost menadžera i menadžmenta nije dovodila u pitanje.Oni su isto toliko neophodni kako nacionalizovanoj industriji i korporaciji pod državnom upravom tako i privatnim firmama.U svakom industijalizovanom sistemu, organizatori su neophodni.Danas, menadžerski prestiž je velik/visok i neprekidno raste. Neki su smatrali da će nacionalizacija dovesti do kraja svih rukovodioca, ali nisu bili u pravu.

Često u novinama se mogu pročitati optužbe na račun lošeg uticaja britanskog menadžmenta. Ali, takođe, može se  pročitati i o neospornom trudu koji se ulaže u poboljšanju upravljanja/menadžmenta koji je mnogo veći od truda koji se ulaže u poboljšanju medicine, arhitekture ili predavanju/učenju. Vlada (Labor government) ja pružila državnu potporu za treninge menadžera u Britaniji i nastojala je povećati prisustvo menadžera u industriji. Profesionalni menadžment je sada čvrsto uspostavljen. Njegova uloga u društvu, bilo da se radi o kapitalističkom, socijalističkom ili mešanom, je uspostavljena/utemeljena u istoj meri kao i u državnim službama.

Biznismeni su u neku ruku drugačiji.Oni upravljaju, kontrolišu, odlučuju o politici i imaju moć. Oni osnivaju, nasleđuju, poseduju, kupuju, prodaju i proširuju biznis – i mogu dovesti do bankrota. Oni su poslodavci menadžerima u istoj meri kao što su menadžeri poslodavci običnim zaposlenima. Oni su ljudi na vrhu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari