Odlomak

1.Uvod
U ovom projektu će detaljno biti prikazan proces prijave i odjave radnika na konkretnom primeru Univerziteta Metropolitan. Procedura kojom se ovaj proces obavlja, naravno već postoji, ali će u ovom radu biti data detaljna analiza AS-IS procesa sa osvrtom na stvari koje bi moglo optimizovati. U drugom delu rada će biti prikazan TO-Be proces, osnosno izmenjen proces u cilju bolje efikasnosti i poslovanja. Velika stvar je i upotreba informacionih tehnologija u svemu, pa će posebna pažnja biti posvećena optimizaciji procesa uz upotrebu savremenih sistema iz oblasti ICT-a. Na osnovu ove analize može se videti način unapređenja procesa, a samim tim i kompletne organizacije.
Na samom kraju će ukratko biti objašnjen značaj uloge BPM-a u transformaciji organizacije i date faze mape puta BPM.
1.1. Podaci o organizaciji

Univerzitet Metropolitan vuče korene još iz 2005.godine kada je nastao Fakultet informacionih tehnologija – FIT. Tada je on izgrađen po principima koje definiše Bolonjska deklaracija za evropski sistem obrazovanja. Svi nastavni programi u ovoj oblastisu bili usaglašeni sa preporukama američkih informatičkih profesionalnih udruženja IEEE i ACM, koje usmeravaju programe američkih univerziteta u informatičkim oblastima, a u skladu sa potrebama preduzeća, vladinih i drugih organizacija. Na osnovu svih tih činjenica, FIT je se razlikovao od drugih i studentima omogućio prepoznatljivu diplomu.
Nešto što je FIT omogućio, po prvi put u Srbiji, su studije preko Interneta. Ovo je vrlo zahvalan način studiranja studentima koji ne žive u Beogradu ili su zaposleni pa ne mogu uskladiti svoje termine sa terminima predavanja. FIT je u međuvremenu razvijao i druge studijske programe iz oblasti dizajna i menadžmenta, pa je 2010.godine prerastao u danas vrlo poznat, Univerzitet Metropolitan.
U okviru Univerziteta Metropolitan, danas, postoje tri fakulteta :
Fakultet informacionih tehnologija –FIT
Fakultet za menadžment – FM
Fakultet digitalnih umetnosti – FDU
Svaki od ovih fakulteta ima niz studijskih programa, što omogućava studentima bliže opredeljenje za željeno zanimanje. Na slici 1 , prikazani su svi studijski programi ovog Univerziteta.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese