Odlomak

 

1. Uvod
Primanje lopte predstavlja konačni skup poteza, koji se ogleda u prihvatanju, kontroli i stavljanju lopte u lični posed. Prostorna ograničenost i fizička blizina protivnika utiču na ispravna odigravanja lopte. To je jedan od osnovnih razloga, koji obavezuje igrače na čista dodavanja. Da bi saigraču bio olakšan prijem lopte, predlaže se dodavanje na nogu, koja je udaljenija od ličnog protivnika. Dakle, u momentu prijema, telo mora biti pozicionirano između protivničkog igrača i lopte. Za ostvarivanje ovog tehničkog poteza, igrač mora:
 Oprezno odrediti mesto na koje dolazi lopta,
 Prethodno izabrati površinu tela, kojom želi kontrolisati loptu (pre kontakta sa loptom igrač mora jasno odrediti način na koji se ista želi umiriti), i
 Pripremiti površinu tela za kontrolu lopte, kako bi u momentu kontakta ostala u njegovom posedu, odnosno smiriti je.
Sam gest prijema lopte zavisi od dinamike igre. Ovim tehničkim pokretom, igrač nastoji da smanji brzinu lopte i stavi je pod svoju kontrolu. Prijem lopte se može izvršiti blokiranjem ili smirivanjem, što obezbeđuje apsolutnu kontrolu iste. Takođe, prijem lopte je moguće uraditi i nastavkom, tj. produžetkom njenog kretanja. Ovaj zadnji tehnički potez ima prevashodno za cilj uštedu vremena, a može se posmatrati i kao faktor nepredvidivosti za protivničke igrače.
Brzina igre i suženost prostora u kojoj se ona odvija, neminovno utiču na sposobnost igrača da se prilagodi njenom ritmu. U takvim uslovima postaje veoma bitno izvršiti ispravan prijem lopte, zadržati je i nastaviti sa njenim vođenjem.
2.Tehnika primanja lopte
Primanje lopte je vrlo zastupljen elemenat fudbalske tehnike, a primenjuje se kada igrač želi da ovlada loptom, te na taj način dođe u što povoljniju poziciju za nastavak akcije (vođenje lote, udarac na gol, dodavanje). Savremeni fudbal od igrača zahteva da primanja budu vremenski što kraća i što je moguće više u pokretu, kako igra ne bi izgubila u dinamici i brzini izvođenja planirane akcije.
Primanje, odnosno zaustavljanje lopte u fudbalu se izvodi na dva načina, i to:
 Amortizacijm, i
 Odbijanjem lopte od podloge, odnosno “klopkom”.
Zaustavljanje, odnosno primanje lopte amortizacijom, može se izvoditi raznim delovima tela (nogom, trbuhom, grudima i glavom). Primanja lopte na principu amortizacije su statična primanja zbog specifične strukture kretanja, a da bi se to izbeglo potrebno je primanja lopte vezati što više uz kretanje i prenos lopte. Da bi igrač uspešno primio loptu amortizacijom, mora imati dobru procenu pravca i brzine kretanja lopte.
Primanje, odnosno zaustavljanje lopte se sastoji sledećeg:
 Pripremnog pokreta,
 Pokreta povlačenja, i
 Prenosa lopte.
Prijem lopte, koja iz vazduha pod raznim uglovima, pada na tlo, a koja se neposredno posle pada i odskoka poklapa nogama i tako se stavlja pod kontrolu naziva se “klopkom”. Pripremni pokreti su kretanja odgovarajućih delova tela prema pravcu dolaska lopte. Pripremni pokret ima zadatak da stvori povoljne uslove za kasnije povlačenje u pravcu kretanja lopte. Pokreti povlačenja započinju neposredno pre kontakta sa loptom odgovarajućeg dela tela. Pravac kretanja lopte se mora od trenutka dodira pa sve do završetka poklapati sa pravcem kretanja dodirne površine onog dela tela, kojim se vrši primanje, odnosno zaustavljanje lopte. Površine dela tela sa kojim se prima lopta i pravac kretanja lopte čine pravi ugao.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Sport

Komentari