Odlomak

Uvod

Prikupljanje podataka i obavještenja prestavlja veoma rasirenu djelatnost policijsih organa. Osnovno pravilo prikupljanja podataka predstavlja aspekt dobijanja i trazenja podataka, sto dalje znači da oni moraju dolaziti od lica i institucija. Pripadnici policije kao i drugi državni odrgani mogu prikupljati podatke i informacije kroz primjenu ovlaštenja koje imaju po samom zakonu. Zakonski propisi iz kojih se crpe ovlašcenja , a dalje i načini i metodi prikupljanja podataka u RS su: Zakon o krivičnom postupku, Zakon o policijskim službenicima, Zakon o unutrašnjim poslovima, kao i drugi zakonski i podzakonski akti.

Privatni detektiv nema približno ovlaštenja koja ima policijski službenik.

U cilju bližeg i konkretnijeg razjašnjavanja načina prikupljanja podataka potrebno je prvo definisati iste. Podatak je svako saznanje, sadržaj koji sadrži izvjesnu informaciju. Informacija je saznanje u sirovoj formi. Kriminalistička informacija predstavlja promjenu koja u sebi nosi informaciju u vezi sa krivičnim djelima, učiniocima, načinu izvršenja, motivima, i dr. Kriminalistička informacija može biti operativna i dokazna.
Podatak je informacija, ako nešto znači. Kriminalističko obavještajni podatak je informacija sa dodatnom vrijednošću, koju je moguće razumjeti.

Kriminalistička nauka poznaje više načina prikupljanja podataka, koji se primjenjuju i u samoj praksi. O načinu prikupljanja podataka biće više navedeno u samom radu.

Načini prikupljanja podataka
Način prikupljanja podataka podrazumjeva praktičan postupak u primjeni raspoloživih metoda, sredstava pod prikupljanjem podataka i obavještenja. Pripadnici državnih organa, prvenstveno policije podatke i obavještenja prikupljaju kroz svakodnevnu komunikaciju sa gradjanima, primjenjujući raspoložive metode i sredstva rada u okviru nadležnosti i ovlašćenja.

U praksi poznajemo sledeće načine prikupljanja podataka:
1. Pikupljanje podataka od oštećenog, žrtve
2. Prikupljanje podataka od gradjana i javnim podgovaranjem
3. Prikupljanje podataka od strane državnih organa
4. Pikupljanje podataka putem sredstava javnog informisanja
5. Prilupljanje podataka osmatranjem
6. Prikupljanje podataka praćenjem
7. Prikupljanje podataka uvidom u dokumentaciju i spise družavnih i dr. organa

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese