Odlomak

Riječ energija nastala je od grčke riječi ”energos” što znači aktivnost. Energija je karakteristika sistema kojom se opisuje sposobnost tog sistema da vrši neki rad. Prema međunarodnom sistemu mjernih jedinica, u čast engleskom fizičaru James Prescott Joule-u (1818 – 1889), mjerna jedinica za energiju nazvana je džul (J).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Prezentacija

Više u Skripte

Komentari