Odlomak

Definicija i predmet izučavanja ekologije
• Ekologija je biološka disciplina koja izučava uzajamne odnose između
organizama i njihove sredine, a od tih odnosa zavisi održavanje jedinki i
populacija vrsta, kao i njihovih zajednica u prirodi, njihova raspodjela i
gustina na pojedinim dijelovima staništa, te način života pod datim
uslovima u okolini
• Ekologija je nauka o brojnosti (abundanciji), raspodjeli (distribuciji) i
međusobnim odnosima (interakcijama) organizama ili skupina
organizama u njihovoj sredini

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese