Odlomak

Uvod
Govedarska je proizvodnja najznaþajnija stoþarska grana i jedna od najvažnijih grana ukupne poljoprivrede. U njoj se dobivaju dva osnovna proizvoda: mlijeko i meso. Proizvodnja goveÿeg mesa temelji se u Hrvatskoj gotovo u cijelosti na korištenju teladi dobivenih iz stada u kojima se proizvodi mlijeko. U Hrvatskoj danas nema znaþajnijeg broja krava specijaliziranih za proizvodnju teladi (mesne pasmine).
U tako postavljenim odnosima proizvodnje mlijeka i mesa nedostatak teladi za tov do sada se rješavao njihovim uvozom, posebno iz zemalja Istoþne Europe gdje se za relativno nisku cijenu kupovala telad koja se koristila u tovu. Moguünost nabave velikog broja grla u kratkom vremenskom razdoblju, te povoljne cijene poticale su uvoznike-tovljaþe na kupnju ove teladi, zbog þegaproblem njihova nedostatnog broja u Hrvatskoj nije bio posebno naglašen. Zbog toga, kod domaüih tovljaþa nije bilo veüeg interesa za kupovinu domaüe teladi koja je imala višu cijenu, posebno i iz razloga što se za uvozna grla  ostvaruje pravo na novþani poticaj kod njihove isporuke za klanje. Takva situacija usmjeravala je domaüe proizvoÿaþe na prodaju teladi veüih završnih težina koja se koristila za klanje i proizvodnju teletine, te se u trgovini domaüe teladi stvorila prividna ravnoteža izmeÿu ponude i potražnje.
Ulaskom veüeg broja zemalja Istoþne Europe u Europsku uniju situacija se  znaþajno promijenila. U tim zemljama došlo je do smanjenja broja krava, a  cijena teladi znaþajno je porasla. Neke od zemalja iz kojih se uvozila telad, a  koje još nisu postale þlanice Europske unije, prije svega Rumunjska, imaju i  danas na raspolaganju odreÿene tržne viškove teladi za tov, no i tamo je došlo  do znaþajnog poveüanja cijene teladi jer je potražnja porasla, a broj krava je u opadanju

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese