Odlomak

 
UVOD
Projektni menadžement je područje unutar organizacione teorije i prakse koje se konstantno razvija. Svojevrsnu interesnu prekretnicu čini 1950.godina kada dolazi do ubrzanja u razvoju teorije, prakse i stručne literature iz tog područja. Iako je projektni menadžement vijekovima prisutan u ekonomskoj praksi, tek u nekoliko poslednjih decenija dobio je zasluženo mjesto u teoriji te danas zauzima važno mjesto u leksikonu menadžementa, kao i u praksi modernih organizacija, te tako ni jedna organizacija koja je implementirala projektni menadžement nije od njega odustala.
Nekada su se promjene u ekonomiji događale jedanput na mjesec ili čak na godinu, danas se u pojedinim industrijama stvari mijenjaju u nanosekundama. Imperativ prilagođavanja u modernoj ekonomiji nije nikakva novost, ali nikada nije postojao u tolikom obimu i intenzitetu kao danas. Zavisno o tome koliko će se ljudi pripremiti, vođe voditi, kultura i institucije poticati, a informatička tehnologija i komunikacija pomoći – promjene će se provoditi s više ili manje uspjeha.
Promjene i razvoj temelj su opstanka na tržištu, ali i ključne odrednice projektnog menadžementa. Danas su na tržištu temeljna znanja i ključne vještine iz projektnog menadžementa neophodni za sticanje konkurentske prednosti.

1. POJAM I ZNAČAJ PROJEKTNOG MENADŽMENTA

Projektni menadžment predstavlja svojevrsnu tehnologiju vođenja projekata. Međutim projektni menadžment se bitno razlikuje od drugih područja poslovnog upravljanja po predmetu upravljanja. Dok je predmet upravljanja proizvodnjom, marketingom, finansijama i drugim područjima određena poslovna funkcija preduzeća, predmet projektnog menadžmenta je projekat. Stoga projektni menadžment objedinjuje brojne specifične aktivnosti na pripremi i realizaciji projekta, kao i aktivnosti iz drugih poslovnih područja.
Nastanak projektnog menadžmenta vezuje se za realizaciju kompleksnih vojnih programa u SAD sredinom pedesetih godina prošlog vijeka.
Specifičnosti projektnog menadžmenta uslovljene su karakteristikama projekta. Najšire shvaćen, projekat predstavlja fleksibilnu formu kreiranja i reagovanja na promjene koje su značajne za preduzeće. Projektom preduzeće artikuliše promjene, odnosno identifikuje korisne inovativne ideje i kreativno ih primjenjuje u praksi. Stoga se proces projektnog menadžmenta, koji, kao i svaki proces poslovnog upravljanja, čine aktivnosti planiranja, organizovanja, vođenja i kontrolisanja, mnogo teže razgraničiti na faze planiranja, organizovanja, vođenja i kontrolisanja od tzv. funkcionalnih menadžmenta.
Značaj projektnog menadžmenta raste u savremenim prilikama koje odlikuj česte i nagle promjene uslova privređivanja, ubrzanje tehničkog i tehnološkog napretka, skraćenje životnog ciklusa proizvoda, porast neizvjesnosti i sl. Projektni menadžment predstavlja takav nov pristup upravljanju koji podstiče kreativnost i ubrzava promjene. Na rezultatima razvoja koncepta i metoda projektnog menadžmenta razvio se krajem osamdesetih godina potpuno nov pristup upravljanja preduzećem, koji se naziva upravljanje pomoću projekata. Ovaj pristup odlikuje shvatanje da se većina ekonomskih i tehničkih fenomena savremenog preduzeća može iskazati kao projekat, a djelatnost preduzeća kao niz odnosno mreža projekata.
Mrežu projekata čine različiti eksterni i interni, mali i veliki, funkcionalno i resursima povezani projekti. Projektna preduzeća organizovana su po modelu fleksibilne mrežne organizacije, sa projektom kao osnovnim elementom organizacione strukture, a organizacionu kulturu ovih preduzeća određuju novi oblici komunikacije, specifični dokumentacioni standardi, specifična obrada podataka, odlučivanje i naglašena uloga lidera.
Uporedo sa razvojem koncepta, metoda i tehnika projektnog menadžmenta razvija se projektni menadžment kao naučno – nastavna disciplina, koja je danas satavni dio nastavnih planova osnovnih i postdiplomskih studija mnogih visoko školskih ustanova.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Maturski Radovi

Više u Skripte

Komentari