Odlomak

Projektovanje informacionih sistema

FAZA U KOJOJ SE ANALIZIRAJU PROCESI FUNK. U PROCESIMA I DETALJNA ANALIZA SOFTV. POTREBA ZOVW SE ANALIZA SISTEMA.
INF. KOJE PRIMAMO POSREDSTVOM DR. OSOBA TV RADIJA….NAZIVAMO INF. DRUGE VRSTE.
FORMALIZAM ZA PREDSTAVLJANJE ZNANJA SU PRODUKCIONA PRAVILA.
U UPRAVLJ. PODSIS. PROIZVODNJE, ZA PROJEKTOVANJE I PRIPREMU PROIZVODNJE KORISTI SE CAD.
INF. SIS. KOJI OLAKSAVAJU DONOSENJE ODLUKA NAZ. SE: SPO.
SAMOSTALNO IZVRSAVANJE SVIH OPOERACIJA PREMA UNAPRED ZADATOM PROGRAMU NA ELEKTRONSKOM RACUNARU KARAKTERISTIKA JE: ELEKTRONSE OBRADE PODATAKA.
SPO-ima NE PRIPADA: BAZA ZNANJA.
KOMPONENTA ES JE: BAZA ZNANJA.
SKUP ALATA KOJI OMOGUCAVAJU PRIKUPLJANJE ANALIZU DISTRIBUCIJU I DELOVANJE NA OSNOVU POSLOVNIH INF S CILJEM DONOSENJA BOLJIH POSLOVNIH ODLUKA NAZ. SE: DECISION SUPPORT SYSTEM DSS.
PREMA SDCL METODOLOGIJI CELOKUPNI RAZVOJ IS-A ODVIJA SEU : 5 FAZA.
GENERISANJE MODELA U PROGRAMSKIKOD NAZ SE: INZINJERSTVO UNAPRED.
VEZA IZMEDJU 2 ELEM. KOD KOJE PROMJENA NA 1 ELEM. MOZE UTICATINA DR. ELEM. NAZ. SE: RELACIJA ZAVISNOSTI.
ALAT ZA MODELOVANJE I ANALIZU SLOZENIH POSLOVNIH PROCESA ZASNOVAN NA IDEF0  STANDARDU JE: BPwin
PROGRAMIRANJE U KOJEM PROGRAM PREDSTAVLJA UREDJENU I KONTINUIRANU LISTU INSTRUKCIJA KOJE SE IZVODE JEDNA ZA DRUGOM JE: PROCEDURALNO
ES KOJI UTVRDJUJE HEMIJSKE STRUKTURNE FORMULE NA OSNOVU PREKTRALNIH OSOBINA HEMIJSKIH JEDINJENJA JE: DENDRAL
PONASANJE SIS. SA ASPEKTA KORISNIKA OPISUJE: ASPEKT SLUCAJA UPOTREBE
NAUCNA DISCIPLINA KOJA SE BAVI IZUCAVANJEM NASTANKA STRUKTURE I OPSTIH OSOBINA INF. NAZIVA SE : TEORIJA INFORMACIJA
ELEKTRONSKA OBRADA PODATAKA NASTALA JE U PROSLOM VIJEKU: 50TIH GOD.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese