Odlomak

Analiza zahteva korisnika

Potrebno je napraviti Informacioni sistem za automatizaciju poslova luke. IS treba da omogući obavljanje poslova sa kupcem lučkih usluga (KLU), kontrolnom kućom (KK) i auto transportnim preduzećem (ATP).

Kupacu lučkih usluga brodom pristiže roba, međutim, pošto on nije u mogućnosti da je otpremi do željene lokacije, kontaktira nas. U Informacionom sistemu će se na osnovu zahteva za uslugu pretovara slati ponuda i ugovor kupcu lučkih usluga, nakon čega će nam on, postupajući u skladu sa ugovorom, dopremiti robu i njoj odgovarajući tovarni list. Mi ćemo na osnovu tog tovarnog lista, formirati zahtev za kontrolu robe i uputiti ga kontrolnoj kući. Kontaktiraćemo auto transportno preduzeće, koje će nam poslati ponudu i predlog ugovora, na osnovu kojih sklapamo ugovor sa njima. Kontrolna kuća zatim pregleda prispelu robu, i u zavisnosti od rezultata kontrole izdaje ili ne izdaje dozvolu za pretovar. Samo na osnovu te dozvole, auto transportno preduzeće može da izvrši pretovar. Roba se otprema do željene lokacije. Kontrolna kuća i auto transportno preduzeće izdaju fakture, zatim nam i naplaćuju svoje usluge. Na osnovu te dve fakture mi formiramo novu fakturu, koju šaljemo kupcu lučkih usluga, za izvršenu uslugu pretovara.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese