Odlomak

1.    OSNOVE RAČUNARSKIH MREŽA

Mreža je skup međusobno povezanih čvorova određenim linkovima (vezama). Komunikacijska mreža je sistem hardvera i softvera koji se koriste da se omogući razmjena informacija između korisnika nekog sistema. Računarska mreža je komunikaciona mreža koja se sastoji od računara i mrežne opreme koji su međusobno povezani u cilju omogućavanja razmjene informacija i korištenja zajedničkih resursa  (podataka, aplikacija i hardvera). Jedan računar je ograničen na vlastiti hardver i softver, a mogućnosti  računara se povećavaju povezivanjem sa drugim uređajima formirajući računarsku mrežu.  Internet je globalna komunikacijska mreža koja omogućava prenos podataka, slike, zvuka u digitalnom obliku.
Čvor u mreži je funkcionalna jedinica koja posjeduje procesne i memorijske resurse i koja je preko mreže povezana sa drugm jedinicama u mreži.

Veze između čvorova su kanali preko kojih čvorovi komuniciraju i razmjenjuju podatke korištenjem nekog od protokola.

Dakle, računarska mreža predstavlja skup međusobno povezanih računara, perifernih uređaja i drugih resursa, s ciljem kvalitetnijeg, efikasnijeg i operativnijeg korištenja informacija, podataka i raspoloživih resursa. Računarska mreža se može definisati i kao dva ili više uređaja koji su međusobno povezani nekim medijem (kabl, vazduh) i koriste isti „jezik“ (protokol) za međusobnu komunikaciju, odnosno razmjenu podataka, kreirajući na taj način određenu logičku i fizičku cjelinu. Postoje različite vrste mreža  kao što su računarske, telefonske, mobilne, itd. i one su u mogućnosti da međusobno komuniciraju ili da  se u svom radu oslanjaju jedna na drugu. Elementarna mreža se sastoji od dva kompjutera koji za povezivanje koriste jednu od više vrsta transmisionog medija.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari