Odlomak

RAČUNOVODSTVENA ANALIZA

Analiza predstavlja treću metodu ispitivanja poslovanja preduzeća,a ujedno i najviši stupanj toga ispitivanja.Kontrola i revizija svakako moraju predhoditi analizi. Kontrolom i revizijom želimo u većem ili manjem procentu ustanoviti ispravnost materije,koju ispitujemo.Analiza poslovanja preduzeća je metoda ispitivanja ,koja na temelju materijalnog provjeravanja svih poslovnih događaja ili samo jednog dijela,daje ocijenu o ispravnosti tih događaja,ocjenjuje bonitet kakvoću poslovanja na svim poslovnim događajima i svih rezultata,koji je ostvarilo preduzeće u promatranom vremenskom ciklusu. Analiza nije sama sebi cilj,nego nam ona predstavlja sredstvo pomoću kojega ćemo doći do određenih rezultata.Analiza je dakle jedna od metoda ispitivanja poslovanja preduzeća koje za svrhu da osim utvrđivanja stvarnih činjenica iz samog procesa daje sintetičke sudove o poslovnim operacijama kao i prijedloge za donošenje poslovnih odluka u budućnosti.

 7.1. MJESTO ANALIZE U PREDUZEĆU
Kao jedna od poslovnih funkcija u okviru ispitivanja poslovanja analiza ima svoje posebno mjesto u organizacijskoj strukturi svakog preduzeća.Zavisno od veličine,složenosti poslovnih
operacija,kao i od cijelog niza drugih okolnosti,preduzeće će stvoriti takvu analitičku službu,koja će biti u stanju u potpunosti odgovoriti svojim zadacima. Internom odlukom organa upravljanja treba utvrditi: mjesto analitičke službe u okviru preduzeća, da li će analiza biti centralistički ili decentralistički organizirana, odnos analize prema kontroli,reviziji i organizaciji,razgraničenje međusobnih poslova i utvrđivanje odgovornosti za obavljanje zadataka svake od navedenih funkcija, odnos analize prema knjigovodstvu preduzeća.

7.2. PODJELA ANALIZE POSLOVANJA
Analizu poslovanja preduzeća možemo podjeliti prema različitim kriterijima na više vrsta,zavisno od toga kakve rezultate želimo postići ispitivanjem.Uobičajna podjela po vrstama analize je slijedeća: interna i eksterna analiza, analiza s obzirom na vremensko razdoblje u kojem se obavlja, kvalitativna i kvantitativna analiza, kompleksna i parcijalna analiza,
analiza strukture, analiza odstupanja i zavisnosti, analiza razvoja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese