Odlomak

POJAM, KARAKTERISTIKE i KLASIFIKACIJA RACUNOVODSTVA:

Racunovodstvo predstavlja skup sinhronizovanih i medjusobno uskladjenih naucnih metodaputem kojih se obezbjedjuje evidentiranje odredjenih poslovnih dogadjaja,analiza i kontrola tihdogadjaja planiranje ekonomskih dogadjaja kao i informisajnje. Definicija racunovodstva sezasniva na definisanju struktura racunovodstva.Osnocni zadatak racunovodstvene funkcije je da prikuplja obradjuje i distribuiraracunovodstvene informacije u okviru preduzeca, ali i van preduzeca u sladu sa zakonima.Ova funkcija se razlikuje od finansijske fukcije po tome sto ima razlicite zadatke, organizaciju,i strucne kadrove.Racunovodstvo se karakterise i po tome sto predstavlja:

  • Naucnu disciplinu
  • Aplikativnu disciplinu
  • Pedagosku disciplinu

Racunovodstvo kao naucna discipilina predstavlja oblast permanentnih naucnih istrazivanja ucilju iznalazenja novih naucnih otkrica u oblasti racunovodstva.Racunovodstvo kao aplikativna disciplina upucuje na to da se racunovodstvo primjenjuje upraksi, te da se bez njegove primjenene moze ni zamisliti uspjesno funkcionisanje privrede idrustva jedne zemlje u cijelini.Racunovodstvo kao edukativna disciplina obuhvata process obrazovanja racunovodstvenihstrucnjaka i naucno istrazivackih radnika.Racunovodstvo se kao system sastoji iz:

  • Knjidovodstva
  • Racunovodstvenog planiranja
  • Racunovodstvene analize
  • Racunovodstvene kontrole–nadzora
  • Racunovodstvenog informisanja

Kjnigovodstvo predstavlja metod evidentiranja poslovnih ili ekonomskih dogadjaja u okviru jedinice racunovodstvenog obuhvatanja kao sto je npr, preduzece ili ustanova.Racunovodstveno planiranjeje planiranje ekonomskih dogadjaja i njihovog dejstva nasredstva i na izvore sredstava, kao i poslovni rezultat u nastupajucem vremenskom periodu.Osnovne karakteristike planiranja su u tome da se to planiranje razlikuje od drugih vrstaplaniranja i planova, kao sto su stratesko planiranje, planiranje zemljisnih povrsina.Racunovodstvena analiza je usmjerena na uocavanje odredjenih pojava i utvrdjivanje uzrokatakvih pojava koje bilo negativno bilo pozitivno djeluje na uspjesnost poslovanja poslovnogsubjekta.Racunovodstvena analiza se prvenstveno zasniva na na podacima koji su sadrzani uknjigovdstvu i racunovodstvenom planiranju

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese