Odlomak

Radio
Pojam radio koristiti se u različitim značenjima:

1.U najširem smislu označava bežični prijenos signala kroz modulaciju elektromagnetskih valova unutar frekvencija koje se nalaze unutar radiofrekvencijskog spektra. Ti se valovi stoga nazivaju i radio valovima.
2.Koristi se i umjesto pojma radiodifuzija, koji označava postupak prijenosa govora i glazbe putem radio valova.
3.U užem smislu, označava organizaciju, sustav ljudi, prostorija i opreme koji ostvaruje radiodifuziju.
4.Radio kao masovni medij.
5.Radio kao popularni naziv za radio prijemnik.

Ključno otkriće koje je, među ostalim omogućilo i nastanak radija, jest ideja da su elektricitet i magnetizam međusobno povezani, budući da oba mogu uzrokovati privlačenje i odbijanje tijela. Godine 1820. Hans Christian Ørsted izveo je jednostavan eksperiment koji je potvrdio tu vezu, na temelju kojeg je kasnije André-Marie Ampère kreirao teoriju elektromagnetizma.

 

 

 

 

 

 

Povijest radijske tehnologije
Povijest radija u najširem smislu jest povijest tehnologija koje koriste radio valove. U drugoj polovici 19. stoljeća mnogim je znanstvenicima i eksperimentatorima bilo jasno da je bežična komunikacija moguća. Različite inovacije u teoriji i eksperimentima dovele su do razvoja radija i komunikacijskog sustava kakvog ga danas poznajemo. Bežična telegrafija označava početak razvoja prakse prenošenja poruka bez žica. Mnogi su radili na razvoju uređaja i tehnološkim unapređenjima (npr. Faraday, Maxwell, Loomis, Edison, Hertz).
Poznate su kontroverze oko toga tko je i kada izumio radio. Ključni izum za početak “bežičnog prijenosa podataka uz korištenje čitavog frekvencijskog spektra”, poznat kao odašiljač s iskrištem, bio je pripisivan različitim osobama koje su krajem 19. stoljeća eksperimentirale na tom polju. Marconi je opremio brodove bežičnom komunikacijom i uspostavio prvi transatlantski radijski servis. Tesla je razvio sredstva za pouzdanu produkciju radijskih signala, predstavio je javnosti principe funkcioniranja radija te ostvario prijenos signala na velike udaljenosti. Patentirao je izum radija kojeg je definirao kao “bežični prijenos podataka”. Pored njih značajne eksperimente u počecima radija izveli su i Lodge, Bose, Popov, Fessenden.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese