Odlomak

Rezime
U ovom radu prikazani su rezultati istraživanja adolescenata iz potpunih i nepotpunih porodica. Ispitivane su razvojne karakteristike adolescenta koji žive sa oba roditelja ili sa jednim od roditelja usled smrti ili odlaska drugog, razvoda ili rođenja deteta u vanbračnoj zajednici. Primenom Testa nizova, Plučikovog testa ličnosti i Testa socijalne prilagođenosti (R. Bojanović i S. Hrnjica) ispitivane su intelektualne spo-sobnosti, emocionalne dimenzije ličnosti i kvalitet socijalnih kontakatamladih uzrasta od 10 do 20 godina. Dobijeni podaci ukazuju na statistički značajne razlike između adolescenata iz potpunih i nepotpunih poradica.
Ključne reči: adolescencija, potpuna porodica, nepotpuna porodica,intelektualni razvoj, emocionalni razvoj, socionalni razvoj.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Naučni radovi

Više u Psihologija

Više u Skripte

Komentari