Odlomak

1.Uvod
U slučaju da se pošiljka ne isporuči primaocu poštanski operater je dužan da datu pošiljku skladišti u svojim prostorijama koje su namenjene toj svrsi. Zavisno od toga koji tip pošiljke je u pitanju i šta se nalazi u istoj , Pošta Srbije je propisala zakon , na osnovu koga je tačno precizirano koliko je poštanski operater dužan da određenu pošiljku skladišti u svojim prostorijama. Nakon isteka roka predviđenog zakonom Pošta Srbije organizuje javnu aukciju na kojoj će predmeti biti prodati , kako bi pošta nadoknadila gubitak nastao skladištenjem.
2. Rokovi za čuvanje poštanskih pošiljaka u prostorijama poštanskih operatera

Na osnovu člana 36 Zakona o poštanskim uslugama , poštanska pošiljka za koju se utvrdi da ne može da se uruči ni primaocu, ni pošiljaocu, u rokovima predviđenim posebnim uslovima za obavljanje poštanskih usluga, smatra se neisporučivom pošiljkom , takva pošiljka podleže skladištenju.

Na osnovu istog zakona člana 37 , poštanski operator je obavezan da komisijski pregleda neisporučive poštanske pošiljke iz domena univerzalne poštanske usluge, što podrazumeva i otvaranje radi utvrđivanja adrese primaoca ili pošiljaoca.
Ako se posle komisijskog pregleda poštanska pošiljka ne može uručiti primaocu ili vratiti pošiljaocu, poštanski operator:

– pismonosnu pošiljku koja sadrži samo korespodenciju komisijski odmah uništava;

– poštansku pošiljku koja sadrži robu i druge predmete čuva jednu godinu, računajući od dana komisijskog pregleda;

– uputnicu čuva tri godine, računajući od dana kada je ustanovljeno da je neisplativa;

– isprave i druga dokumenta, pronađena u poštanskoj pošiljci, dostavlja u roku od 30 dana od dana komisijskog pregleda, organu koji je isprave i druga dokumenta izdao ili nadležnom organu opštine na čijoj je teritoriji predmetna pošiljka primljena.
Za neisporučive poštanske pošiljke van domena univerzalne poštanske
usluge primenjuju se posebni uslovi za obavljanje poštanskih usluga.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Telekomunikacije

Komentari