Odlomak

Ekonomska integracija je povezivanje zemalja u jednu celinu prvenstveno s ciljem ukidanja ograničenja u međunarodnoj razmeni, a dalji razvoj zavisi od težnji zemalja članica, a najčešći motivi za stvaranje integracija su povećanje tržišta, povećanje konkurencije, postizanje ekonomije obima, smanjivanje ili ukidanje ograničenja međunarodnoj trgovini, itd.
Kao najbolji primer integracije u svetu je Evropska unija koja ujedno predstavlja i potpunu integraciju jer je Evropska unija regionalna integracija evropskih država kroz koju članice ostvaruju zajedničke ciljeve, kao što su uravnoteženi privredni i društveni razvoj, visoki nivo zaposlenosti, kao i zaštita prava i interesa građana.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari