Odlomak

Rezime:

Moderna organizacija nastave fizičkog vaspitanja u školama nezamisliva je bez inovacija. Cilj u ovom radu jeste ukazivanje na aktuelnu i buduću funkciju informacionih tehnologija na časovima fizičkog vaspitanja koji, zbog specifičnosti programskih sadržaja, pružaju znatne mogućnosti za primenu računara i savremenih digitalnih didaktičkih sredstava (pojedinih softverskih rešenja), za učenje i kontrolu telesnog kretanja – vežbanja učenika. Prikazan je savremen pristup nastavi fizičkog vaspitanja putem veb-stranica, zasnovan na primeni novih multimedijalnih nastavnih sredstava koja neminovno menjaju način komunikacije na relaciji nastavnik–učenik i formiraju realnu mogućnost razvoja fizičkog obrazovanja učenika u novi viši kvalitet. Da bi se ono uspešno realizovalo, nastavnik fizičkog vaspitanja mora da bude informatički pismen. Takođe, naglašena je potreba motivacije učenika iz njima sve svojstvenijeg virtuelnog sveta, u nevirtualni – motorički svet, kao i funkcija nastavnika u primeni novih komunikacionih tehnologija kao nastavnih metoda u školi. Primena informatičkog koncepta podiže kvalitet časova fizičkog vaspitanja, maksimalno aktivira vežbanje učenika (u školi i kod kuće) i samostalno usvajanje njihovih teorijskih motoričkih znanja.
Ključne reči: novi mediji, digitalna didaktička sredstava, računar, nastava fizičkog vaspitanja

 

 
UVOD
Dvadeset prvi vek je vremenski period od 100 godina u kome je informaciona tehnologija postala nezaobilazan elemenat obrazovanja. U većini nastavnih predmeta, ove informacione
tehnologije postale su sastavni deo školskog učenja i podučavanja. Internet, računari, CD i DVD veoma se uspešno primenjuju kod konvertovanja, skladištenja, obrade, bezbednog slanja i primanja informacija, planiranja, sprovođenja i vrednovanja nastavnog procesa. Danas se u didaktici i metodici više i ne postavlja pitanje da li primenjivati nove multimedije u učenju, već kako ih osmišljeno i najbolje koristiti, kako bi se njihova primena pozitivno reflektovala na metode rada i ciljeve u školskoj nastavi.
Osavremenjivanje nastavnog trenažnog procesa zahteva modernizovanje nastavnih sadržaja, ali i načina njihove realizacije. Savremene računarske tehnike računarskih mreža i informatičkih tehnologija vrlo brzo mogu da se primene u nastavi fizičkog vaspitanja. Međutim, u našoj zemlji, one su ostale bez masovnije upotrebe, jer većina nastavnika zbog svog nedovoljnog informatičkog obrazovanja, s nepoverenjem se odnosi prema informatičkim tehnologijama i njihovoj primeni u nastavi. S obzirom na masovno rasprostranjenu hipokineziju, tj. nedostatak telesnog kretanja kod učenika, jedan od zadataka fizičkog vaspitanja jeste odvajanje „kompjuteraša“ od ekrana. Ali, bez obzira na ovu činjenicu, postoje određene mogućnosti korišćenja novih multimedijalnih programa na časovima fizičkog vaspitanja. Savremena „obrada podataka“ u nastavi fizičkog vaspitanja (instalacija aplikativnih programa, projektovanje kompleksnih računarskih mreža i informacionih sistema – umrežavanje i inženjering računarskog hardvera, dizajniranje softvera i baza podataka, kao i upravljanje informacionim sistemom), nikada neće moći zameniti klasične oblike trenažnih procesa, ali zato ih mogu u znatnoj meri podržati i upotpuniti tako da predstavljaju celinu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Naučni radovi

Više u Skripte

Više u Sport

Komentari

Click to access the login or register cheese