Odlomak

Tema ovog seminarskog rada glasi “Siromaštvo i granica siromaštva na primeru Srbije”. Ova tema je uvek aktuelna i suzbijanje siromaštva predstavlja jedan od primarnih ciljeva privrednog razvoja. Važnost ove teme proizilazi iz etike ali i činjenice da ovaj fenomen negativno utiče na čitavu privredu, kao i na ekonomsko i socijalno funkcionisanje.
Rad će biti podeljen na dve velike celine, odnosno na teorijski i praktični deo. Teorijski deo ima za cilj da čitaoca uvede u sam pojam siromaštva, u pokazatelje koji ga mere, kao i da ukaže na neke aktuelne teme (uticaj Covid-a 19) ali i na istorijske tokove.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese