Odlomak

Track  & Trace sistem

Track  & Trace sistem,sistem koji olakšava korišćenje poštanskih usluga. U ovom radu je dato kako se on koristi,dato je to zašto je ovaj sistem bitan za rad. Pokazani su načini kako se može pristupiti sistemu od strane korisnika ove tehnologije. U daljem tekstu rada posle pokzivanja važnosti ovog sistem,pokazano je kako je moguće u budućnosti dati doprinos ovom sistemu,kako bi sistem bi još lakši I dostupan svakom korisniku,ne samo u granicama naše države,već I van njenih granica. Dato je I takodje najbolji način primene ovg sistem,a da se ne ugrozi tržište.

 
UVOD

U poslednjih nekoliko decenija životni standard se podigao na viši nivo,pa samim tim zahtevi kupaca (korisnika) su se podigli na viši nivo. Niko više ne želi da stoji u dugačkim redovima kako bi uradio nešto,zastarele metode niko više i ne koristi. Takvo stanje je ušlo i u poštanske redove,pa je uvođenje viših standarda neophodno i u poštanskim uslugama.Usluga pošte je sama po sebi postala ne važna, već samo u odnosu na vrednost koju ima za kosnika. Postojeća infrastruktura i distributivna mreža poštanskih usluga, kako na domaćem tako i na međunarodnom tržistu predstavlja jedinstvenu mogućnost za zadovoljenje korisničkih potreba. Razvijene zemlje danas poklanjaju veliku pažnju poštanskom saobraćaju kao značajnom elementu infrastrukture koji omogućava brz i siguran prenos pisanih, štampanih i na drugi način oblikovanih saopštenja, robe i novca u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.

Unapređenje kvaliteta proizvoda, roba i usluga, kao i procesa u kojima se oni stvaraju svetski je trend koji nije zaobišao ni tržište poštanskih usluga.Za tržište poštanskih usluga postoje neki standardi koji se poštuju,u svim zemljama Evroske unije,pa I kod nas ti standardi polako zaživljavaju,I bivaju prihvaćena. I sa takvim načinom unapređivanja sistema Pošta Srbije ima za cilj da Zadrži svoje stare korisnike,a isto tako I da pridobije nove korisnike koji će nogo više biti zadovoljni principom rada koji se primenjuje, I biće im zadovoljstvo da koriste usluge Pošte Srbije.

Proizvođači nastoje proizvesti proizvod, robu ili pružiti uslugu čije će karakteristike u potpunosti ispuniti zahteve kupca/korisnika, osigurati njegovo poverenje i lojalnost proizvođaču, a time i njegov poslovni uspeh. Proizvođači isticanjem kvaliteta svojih proizvoda, odnosno usluga, žele naglasiti njihovu upotrebnu vrednost, a često i opravdati višu cenu. U kontekstu poštanskih usluga kvalitet možemo definisati kao sposobnost prepoznavanja potreba i zahteva korisnika te izvođenje usluga u zakonom određenom okviru. Korisnik danas tačno zna šta želi, šta mu treba i koliko je spreman za to platiti.

Jedan od prvih koraka unapređenja sitema Pošte u Srbiji,I poboljšanje rada bilo je I uvodjenje “Sistema za elektronsko praćenje pošiljaka (Track and Trace)”. Cilj ovog rada jeste ,izmedju ostalog pokaže kolika je ovaj system značajan za poštu Srbije,da objasni način upotreba ovog sistema. I pored toga da ukaže još I na mogućnosti jos većeg I boljeg unapređenja ovog sistema,kako bi korisncima bilo omogućeno da imaju sigurnosti u Poštu I sami se uvere da je njihova pošiljka,stigla na vreme I u pravo mesto. I takosteknu poverenje u Poštu Srbije,I na taj način povaćaju brojno stanje korisnika poštanskih usluga.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Telekomunikacije

Komentari