Odlomak

I Ljudska sudbina često liči na pozornicu, gde ljudi igraju tuđe
uloge i prikazuju neko durgo vreme i mesto, neslične živote, kojima
ne pripadaju. Nešto slično dešava se sa Maksom Veberom: njegovo
naučno delo sve više, mnogo više nego njegove savremnike, zaoku-
plja današnje teoretičare društva.
Talas povećanog interesovanja za Veberovu misao o društvu ni-
je mimoišao ni nas. To je za posledicu imalo i prevođenje Vebovih
dela. Ovih dana pojavio se i prevod monumentalnog dela Maksa Ve-
bera »Privreda i društvo«’). »Privreda i društvo« nije samo najzna-
čajnije Veberovo delo, nego i jedno od nazvrednijih dela celokupne
sociološke literature.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 18 stranica
  • Sociologija -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Političke nauke
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Fakultet Političkih nauka  

Više u Političke nauke

Više u Skripte

Komentari