Odlomak

UVOD

U savremenoj praksi riječ revizija je dosta prisutna. Pošto se često spominje čini se da uvijek znamo šta ona znači, odnosno šta pod tim pojmom podrazumijevamo. Etimološko poimanje o reviziji u osnovi potiče od latinske riječi revisio i označava ponovno viđenje, ponovno gledanje, pregled, obnovu procesa i sl. U prvi mah pojam revizije nas navodi na pomisao o privređivanju, mada revizija i revizorski posao ima široku lepezu djelovanja. Najopštiju definiciju revizije dao je američki Odbor za osnovne revizijske koncepte, koja glasi: Revizija je sistemski proces objektivnog prikupljanja i procjene dokaza, vezanih za izjave o ekonomskim aktivnostima i događajima, radi utvrđivanja stepena korespondencije između tih izjava i utvrđenih kriterija, kao i predočavanje tih rezultata zainteresovanim korisnicima.
Osnovna uloga revizije u savremenom preduzeću je da povećava kredibilitet finansijskih izvještaja obezbjeđujući visok, ali ne i apsolutni nivo pouzdanosti. Revizija i izvještaj revizije obezbjeđuju izvjesnu sigurnost da odluke ili postupci neće biti preduzeti na osnovu nepoznatih okolnosti ili kvaliteta. Revizija ima za posljedicu povećanje odgovornosti. Standardi su određene norme ponašanja i imaju važnu ulogu u radu revizora. Oni predstavljaju općeprihvaćene zakone, odnosno, sredstvo ocjenjivanja profesonalne kompetentnosti što ih predočava revizor radi ostvarenja njihovih funkcija.
Cilj ovog rada je opisati specifičnosti interne revizije, koja predstavlja ispitivanje zakonitosti, tačnosti, vjerodostojnosti i učinkovitosti poslovnih operacija i informacija, čiji je glavni cilj poboljšanje poslovanja, funkcionisanje organa uprave i jačanje sistema internih kontrola. U okviru ove teme obradit ćemo i standarde interne revizije, odnosno, međunarodne standarde i INTOSAI standarde interne revizije, osnovne principe i aktivnosti, kao i etički kodeks interne revizije. Na kraju ćemo se osvrnuti na funkcionisanje interne revizije u Tuzlanskom kantonu, koju ćemo razraditi kroz praktičan primjer, odnosno, analizu interne revizije javnih nabavki.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari