Odlomak

Rezime
Proces šire trgovinske liberalizacije zemalja regiona Jugoistočne Evrope započeo je 2001. godine, potpisivanjem Memoranduma o razumevanju trgovinske liberalizacije i olakšica u trgovini, u Briselu, pod okriljem Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope. Sporazumom CEFTA 2006 uspostavljena je regionalna zona slobodne trgovine koja reguliše više od 90% razmene u regionu zapadnog Balkana, koji pokriva skoro 300 000 km2 i 30 miliona stanovnika. Međusobna trgovinska saradnja članica sporazuma CEFTA je u periodu 2004-2010. godine utrostručena, uz istovremeno povećanje trgovinske razmene celog regiona sa Evropskom unijom za skoro dva puta. Tokom posmatranog perioda značajno je povećan CEFTA izvoz električnih mašina i opreme, proizvoda od gvožđa i čelika, plovila i nameštaja, poljoprivrednih proizvoda,  kao i uvoz nafte i naftnih derivata i motornih vozila. U radu će pod pojmom CEFTA, za ceo period analize, biti obuhvaćene samo postojeće države članice sporazuma i biti analizirani trgovinski tokovi razmene Republike Srbije sa njima. Srbija ostvaruje trgovinski suficit u robnoj razmeni sa članicama CEFTA, uz godišnje povećanje izvoza od 41% u periodu 2004-2010. Dalje unapređenje razmene zahteva poboljšanje konkurentnosti domaće proizvodnje, kvaliteta gotovih proizvoda i sistemskog nastupa na stranim tržištima.
Ključne reči: saradnja, cefta, izvoz, uvoz, razmena, trgovinska

 

 

 
 Uvod

Srbija je, kao i većina članica CEFTA liberalizovala u potpunosti trgovinu industrijskim proizvodima od 1. januara 2007. godine, a kod poljoprivrednih proizvoda određen stepen zaštite ostao je samo u trgovini s Hrvatskom. Srbija je dogovorila slobodnu trgovinu poljoprivrednim proizvodima sa Albanijom i Moldavijom, a postigla je značajnu liberalizaciju i sa Hrvatskom. Između Srbije i Hrvatske dogovoreno je fazno sniženje ili ukidanje preferencijalnih carina i povećanje kvota u okviru dvogodišnjeg perioda. U okviru prve faze, predviđeno je snižavanje preferencijalnih carina za 50% i povećanje obima kvota za 100% (iz čega su izuzeti duvan, cigarete, šećer i šećerni sirup). U drugoj fazi, carine u okviru kvota treba da budu ukinute, a obim kvota udvostručen. Posle sprovedene liberalizacije trgovinskih odnosa, oko 72% tarifnih oznaka poljoprivrednih proizvoda biće potpuno liberalizovano u razmeni između Srbije i Hrvatske (Aneks 3.3. i Aneks 3.7. – simetrične liste poljoprivrednih proizvoda koji nisu liberalizovani stupanjem na snagu dodatnog Protokola za uvoz iz Srbije u Hrvatsku, odnosno iz Hrvatske).
Spoljnotrgovinski  podaci  spadaju  među najtraženije,  kako  od  strane  javnih  korisnika tako i od strane privatnih lica i firmi. Njihov osnovni karakter ostao  je nepromenjen dugi niz godina.  Osnovna  im  je  svrha  da  odgovore  na pitanja kao što je : šta se uvozi a šta se od roba izvozi .  Gledano  iz  ove perspektive,  ključne  dimenzije  u  statistici spoljne trgovine jesu proizvod, obim, godišnje kretanje i partnerska zemlja u razmeni .
I pored svih prednosti koje su nam sada dostupne pri analizama i statističkim obradama podataka, teško je odrediti onu koja definitivno prativ ove trgovinske tokove.
Sama statistika spoljne trgovine nije precizna kada su u pitanju karakteristike preduzeća, jer joj to nije ni cilj. S druge strane, mnogo podataka o broju i strukturi ekonomskih subjekata raspoloživo je u  okviru  Registra Republičkog zavoda za statistiku.  Povezivanjem  statistike spoljne  trgovine  sa  Registrom, kao i sa podacima koje nam pružaju nadležna ministarstva, NBS  dobijamo  odgovore na pitanja kao što su„kakav je doprinos različitih  oblasti  delatnosti  trgovini“  ili „koliki  je  udeo  malih  i  srednjih  preduzeća u ukupnoj  trgovini“.
Analizom spoljnotrgovinske razmena sa zemljama regiona, odnosno CEFTA, pravim analitičarima i onima koji koriste te podatke trebalo je da posluži kao dobar osnov za strategiju, koja nije doneta i samim tim nismo se pripremili za posledice ekonomske krize kroz prilagođavanje svoje privrede i privrednih aktivnosti.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari