Odlomak

UVOD

Strategy obrazac spada u grupu obrazaca ponašanja. Njegova namena je da definiše familiju algoritama, kapsulirajući svaki i čini ih međusobno zamenjivim. On omugućava jednostavnu promenu algoritma u vreme izvršenja. Dugo ime za Strategy obrazac je Policy.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Skripte

Komentari