Odlomak

UVOD
Stres
Riječ stres se prvi put susreće u engleskom jeziku što znači pritisak,napetost,napor opterećenje. Osnovne posatke o stresu dao je Hans Seli (Hans Seluye) u okviru svog učenja o opštem adapticionom sistemu. Po njegovom shvatanju, kao reakcija na spoljne uticaje u živom organizmu, pojavljuje se stanje nespecifične napetosti. Ono se pojavljuje u morfološkim i funkcionalnim promjenama u različitim organima, a posebno u žlijezdama sa unutrašnjim lučenjem koje su pod kontrolom žlijezde-hipofize. Seli je shvatio da te promjene imaju zaštitni karakter i da su usmjerene na to da mobilišu sve resurse organizma u smislu savlađivanja štetnog uticaja. Stres nije fenomen savremene civilizacije: on je pratilac čoveka od kada postoji kao društveno biće.
Istorija stresa može se identifikovati sa čovekovom istorijom, jer je proizveden
onim što čovek jeste.

Stres u profesiji menadžera

Pitanje stresa u posljednje vrijeme postaje sve više aktuelno i u svakodnevnom životu i u psihologiji. Pojam stres preuzet je iz inžinjerske tehnologije, gdje ovaj pojam označava vanjsku silu koja djeluje na neki predmet i  „izaziva napetost, naprezanje i umor materijala, te strukturalne promjene u predmetu“.
Termin stres među prvima uvodi u psihologiju Hans Seli (Hans Seyle) koji je pod tim pojmom  „podrazumijevao proces koji se odigrava u organizmu kada je on izložen bilo kakvoj agresiji (traumatskoj, infektivnoj, toksičkoj, psihičkoj).“
U okviru Lazarusovog modela, stres se u psihologiji definiše kao „sklop emocionalnih, tjelesnih (fizioloških) i / ili bihevioralnih reakcija do kojih dolazi kad neki događaj procijenimo opasnim ili uznemiravajućim“.
Kod teorijskih pravaca i pristupa stresu koji naglašavaju ponašajne, odnosno bihevioralne aspekte, stres se definiše kao situacija koja „u toj mjeri remeti individualnu psihosocijalnu ravnotežu svih, ili velike većine pojedinaca koji su joj izloženi, da pojedinac ne može da je uspostavi za uobičajeno dugo vrijeme“.
U literaturi se ističu dvije osnovne vrste stresa: eustres – koji je emocionalno ugodan i kji doprinosi zdravlju i distres – koji je ne prijatan i ugrožava zdravlje.
Izvori stresa, posljedica stresa, ponašanje menadžera u stresnim i konfliktnim situacijama i kako se nositi sa stresom, između veoma velikog broja drugih pitanja vezanih za područje stresa u profesiji menadžera, predstavljaju osnovna pitanja kojima se posebno bavi psihologija menadžmenta.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Psihologija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari