Odlomak

Strategijsko upravljanje predstavlja proces pomoću koga najviše rukovodstvo organizacije obezbeđuje dugoročnu perspektivu i misiju, ispravno sprovođenje i stalnu procenu strategije i usvojenih programa, na osnovu čega se vrši korigovanje strategije.

Za analizu tržišne pozicije odnosno položaja u odnosu na konkurenciju razvijen je niz tehnika koje se koriste. Analiza se najčešće koristi da se sagleda kako se sprovodi planirana strategija, da li postoje značajna odstupanja u odnosu na planiranu, koji su razlozi odstupanja, internog (zbog pogrešnog sprovođenja usvojene strategije) ili eksternog karaktera (zbog poremećaja nastalih u samom okruženju).

 

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari