Odlomak

U današnjici svaka osoba ima određenu tehniku i način komunikacije. Svaki vid razgovora bio on vođen gestikulacijom ili govorom oslikava samu osobu i prikazuje drugim personama kakva je ona.
Sam po sebi čovek je biće kojoj je potreban bilo kakv vid komunikacije, bilo on verbalan ili ne. Da bi opstao u današnje vreme, potrebno je komunicirati, hteli mi to ili ne. Sam vid komuniciranja je na neki način prenos bitnih informacija, razmatranje, rešavanje problema, sticanje znanja iunapređivanje istih.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari