Odlomak

Zadatak br. 1:

Tehnološko projektovanje

 

Na priloženim skicama zadate su četiri varijante tehnološkog procesa istovara i uskladištenja paletizovanog tereta.

 

Ulazni parametri za dimenzioniranje tehnoloških zahtjeva i idebtifikaciju tehnoloških elemenata:

 • Obim istovara 2550 (paleta/dan)
 • Radno vrijeme 16 (sati/dan)
 • Broj paleta u ciklusu: 2 (palete/ciklusu)
 • Dimenzije paleta: 1200×1000 (mm)
 • Rastojanje prijevoza – dato na skicama
 • Tehnologija skladištenja – data na skicama

 

Ukupni elementi za kvantifikovanje proračunskih elemenatai proračun troškova:

 • Broj radnih dana u godini: 252 (dana/god)
 • Efektivno radno vrijeme viljuškara: 330 (min/smjeni)
 • Hidraulični ručni viljuškar: C1=4500 (KM/kom)
 • Elektročeoni viljuškar: C2=30 000 (KM/kom)
 • Visokoregalni slagači: C3= 50 000 (KM/kom)
 • Faktor povećanja neto skladišnog prostora:
 • – 2,3 (blok skladište)
 • -3,6 (pojedinačno skladištenje)
 • Troškovi izgradnje skladišnog prostora: Tskl= 1 000 (KM/m2)
 • Troškovi izgradnje pretovarne rampe: Tr= 500(KM/m2)
 • Norma čas viljuškara: t= 35 (KM/sat))
 • Visokoregalno skladište Tskl= 1 200 (KM/m2)

 

Potrebno je:

 1. Nacrtati algoritam tehnološkog procesa istovara i uskladištenja paletizovanog tereta.
 2. Napraviti matricu tehnoloških zahtjeva i tehnoloških elemenata za sve koncepcije (A,B,C,D)
 3. Sačiniti vremensku strukturu realizacije tehnoloških zahtjeva.
 4. Proračunati troškove i investiciona ulaganja za svaku varijantu.
 5. Izabrati varijantno najpovoljnije tehnološko rješenje po kriteriju minimalnih troškova

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese