Odlomak

Supstance se u prirodi javljaju u tri osnovna agregatna stanja i svako od ovih stanja karakteriše određen raspored atoma, odnosno molekula, što uslovljava njihove osobine.
Supstancedakle mogu naći u tri agregatna stanja, prema kojima su svrstana u tri grupe:
• čvrsta tela – imaju stalan oblik i zapreminu bez obzira na to gde se nalaze;
• tečna tela – imaju stalnu zapreminu i poprimaju oblik posude u kojoj se nalaze; u malim količinama imaju oblik kapljica;
• gasovita tela – menjaju i oblik i zapreminu, i imaju osobinu da se šire u sav raspoloživi prostor (poprimaju oblik posude u kojoj se nalaze); gasovi su uglavnom providni (nemaju boju) i ne mogu se opipati.

Temperatura (tačka) topljenja neke čvrste supstance je ona temperature na kojoj ona prelazi u tečno agregatno stanje tj. temperaturni nivo kada se čvrsta i tečna faza nalaze u ravnoteži.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Zaštita na radu

Komentari