Odlomak

Saobraćaj ?
SAOBRAĆAJ (Transportation, Verkehr), u najširem smislu, predstavlja delatnost koji ima cilj prevoza, prenosa ili premeštanja objekata i informacija.
ТРАНСПОРТ (Transport) predstavlja složen proces prevoza premeštanja ili prenosa objekataTransport ?
ТРАНСПОРТ (Transport) – predstavlja složen proces prevoza, premeštanja ili prenosa objekata. Transportna tehnologija ? Transportna tehnologija ?
TRANSPORTNA TEHNOLOGIJA(Transport tehnology) – podrazumeva način transportovanja objekata.

 

 

 

 

USLUGA I KVALITET USLUGE USLUGA I KVALITET USLUGE – Osnovni Osnovni pj j omovi i definici movi i definicije

  • Transport putnika je d leatnost proi djzvone i pruž jana transportnih usluga korisnicima sistema transporta putnika i usluga na autobuskim stanicama.
  • Usluga je rezultat-proizvod proizišao iz aktivnosti između isporučioca i korisnika usluge, i internih (prethodnih) aktivnosti isporučioca, sa ciljem zadovoljenja zadovoljenja potreba potreba i zahteva zahteva korisnika korisnika.
  • Kvalitet usluge se definiše kao sveukupna svojstva – karakteristike usluge, koje se odnose na sposobnost isporučioca da zadovolji zahtevane i sve one pot bree k i ikorsna k joe se pod jrazumevaju.
  • Javna usluga: predstavlja uslugu koja ispunjava zadatak od zajedničkog interesa,, koji definiše šira pp j oulacija (j ), avnost), a koju obezbeđuje organ javne uprave odgovoran da se društveni zahtevi izraze preko definisanih specifikacija. Javna usluga predstavlja predstavlja uslugu raspoloživu raspoloživu za korisnike korisnike u prihvatljivim – ”razumnim” okvirima pristupačnosti i cene.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese