Odlomak

Naučna eksplozija je bitna karakteristika vremena u kome živimo. Do danas nezabeležen proces u nauci je posledica, izmedju ostalog i nove naučne paradigme. Nova naučna paradigma je uspostavljena krajem 60-tih godina u nekoliko prirodnih nauka simultano. Naime, u mnogim naukama konvencionalna Decartes-Newton mehanicistička predstave sveta zamenjena je koncepcijom samoorganizacije sistema u procesu tranzicije. Izučavajući termodinamičke procese nosilac Nobel-ove nagrade Prigogine je otkrio odgovarajuće “faze tranzicije” i “samorganizaciju”. U prelasku od haosa do uredjenog stanja, materija nužno prolazi kroz faze tranzicije, tj. faze donošenja odluka, birajući izmedju različitih alternativa. Time je stvorena nova naučna paradigma, “sinergizam-teorija interakcije” . Mogućnosti implementacije nove naučne paradigme u ekonomiji su očigledne. U savremenom poslovnom ambijentu jedino su promene konstantne.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Naučni radovi

Više u Skripte

Komentari