Odlomak

Ekonomska analiza deli kapital u tri osnovne kategorije: zemljiste, rad i kapitalna dobra. Zemljiste i rad nazivamo osnovnim inputima proizvodnje, koji su raspolozivi i pre pocetka proizvodnje. Na ova dva inputa dodajemo i proizvodni input – kapital ili kapitalna dobra. Zbog nemogucnosti da se siri, kapital tezi da se pretvori u jedan od svoja dva osnovna oblika: fizicki i finansijski kapital.
Fizicki ili realni kapital je kolicina proizvedenih kapitalnih dobara koja predstavlja input u proizvodnji ostalih dobara i usluga.
U finansijskom obliku kapital predstavlja potrazivanje jedne starane prema drugoj. Mogu biti u obliku stednih uloga, novcani krediti, obaveznice, akce, komercijalni zapisi i sl.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 37 stranica
  • Ekonomija Nevenka Nicin
  • Školska godina: Nevenka Nicin
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET UNION - Fakultet za poslovno industrijski menadžment  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari