Odlomak

UVOD

Da bismo razumjeli i pravilno shvatili „Ugovor o kreditu“ i uopšte pisali o tome, potrebno je prije svega poznavati osnovne pojmove iz ovog ugovora, pojam kredita, vrste kredita, ulogu banke u pružanju kredita, kao i uloge i obaveze u odnosu povjerioca i dužnika. Da bi Ugovor o kreditu bio pravilno shvaćen važno je uskladiti Kreditni proces i razumjeti Kreditni sistem koji koristimo.
Kredit je novčani dužničko-povjeriočki odnos (ostvaruje se između dužnika i povjerioca) u kojem povjerilac kredita (obično banka) ustupa pravo korištenja određenog iznosa novčanih sredstava dužniku (debitoru) na ugovoreno vrijeme i uz ugovorene uslove povrata.
Ugovor o kreditu je takav ugovor kojim se poslodavac (banka) obavezuje da preda dužniku određenu količinu novca, a dužnik se obavezuje da mu poslije izvjesnog vremena vrati tu količinu novca uz ugovorom definisanu kamatu. Samim tim, za ugovor o kreditu može se reći da je strogo formalan i da se zaključuje u pismenoj formi. Sličnu formulaciju nalazimo i u Zakonu o osnovama kreditnog i bankarskog sistema. Gdje se kaže: „ Bankarska organizacija zaključuje sa korisnikom kredita Ugovor o kreditu u pismenom obliku“. Ugovorom o kreditu utvrđuju se uslovi davanja i koštenja kredita, kao i druga prava i obaveze ugovorenih strana.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Diplomski radovi

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Jedan komentar na “Ugovor o kreditu”

sanjalica123456 says:

Hvala, puno mi je pomoglo

Komentari

Click to access the login or register cheese