Odlomak

U ovom seminarskom radu baviću se detaljnim objašnjenjem samog pojma i osnovnih elemenata ugovora o medjunarodnom prevozu robe železnicom, kao i o pravima i obavezama ugovornih strana. Pored toga pomenuću i izmenu, odštetu i prestanak ugovora.
Najbitnije ću pomenuti da Medjunarodni ugovori o prevozu stvari železnicom jesu oni ugovori o prevozu stvari kod kojih se otpravna i uputna stanica nalaze u različitim zemljama. Ugovor o medjunarodnom prevozu robe železnicom je takav ugovor kojim se jedna ugovorna strana – prevozilac/železnica obavezuje da određenu robu/stvar preveze železnicom od otpremne/otpravne stanice do uputne stanice, za određeno vreme i u neoštećenom stanju i tamo je preda primaocu, a druga ugovorna strana (pošiljalac) se obavezuje da železnici isplati prevozninu.
Ugovor o prevozu robe železnicom je dvostrano-obavezan, teretan, adhezioni, neformalan i realan ugovor (sporazum ugovornih strana o bitnim elemntima ugovora pre predaje stvari radi prevoza ima karakter predugovora). Bitni elementi kod ovog ugovora su predmet prevoza (vrsta i količina robe koju treba prevesti), prevozna distanca (otpreman i uputna stanica) i prevoznina. Ugovor je zaključen kad prevozilac/železnica primi na prevoz robu sa tovarnim listom. Prijem robe potvrđuje se stavljanjem datuma i žiga otpravne stanice na tovarni list. Žigosan tovarni list je dokaz o prijemu stvari na prevoz i zaključenju ugovora o prevozu stvari železnicom.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Religija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari