Odlomak

Istorija ljudskog  roda i težnje za  stvaranje privrednog prava se poklapaju.  Na tom putu stvarane  su razne teorije o pravu i državi, čija dva pola čine prirodno pravo i pozitivno pravo. Otuda i globalna  podela na prirodnopravne teorije i pravni pozitivizam.  U okviru ovog  drugog razvile su se brojne teorije koje pravo i državu  osvetljavaju iz raznih oglova, pravnog, istorijskog, sociološkog, filozofskog, pravednog ( pravičnog ) itd.

Ugovorom o prevozu obavezuje se prevozilac da preveze na odredjeno mesto-

neko lice ili neku stvar, a putnik, odnosno pošiljalac se obavezuje da za to isplati odredjenu nadoknadu u vidu vozarine. U privredi postoje više vrsta ugovora o prevozu, i svi su regulisani posebim zakonskim propisima.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 10 stranica
  • Saobraćajno transportno pravo Dr Stanka Stjepanović
  • Školska godina: Dr Stanka Stjepanović
  • Seminarski radovi, Skripte, Saobraćaj
  • Srbija,  Niš,  Visoka škola strukovnih studija za menadžment u saobraćaju u Nišu  

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari