Odlomak

MANAGEMENT OF PROGRAMS AND PROJECTS IN THE PUBLIC
SECTOR – PROGRAM “ROOFS BELGRADE”
Sažetak: Poslednjih decenija, u razvijenim privredama, može se primetiti veliki rast
korišćenja projektnog menadžmenta, kao sredstva kojim privredne organizacije ostvaruju
postavljene ciljeve. Projekti u javnom sektoru često su usled neefikasnosti državnih,
regionalnih i lokalnih institucija loše projektovani i dizajnirani. Dobro dizajnirani i vođeni
projekti u javnom sektoru, predstavljaju retkost, koja ipak postoji zahvaljujući tržišnom
razmišljanju novog javnog menadžmenta i zahvaljujući reformi javne uprave i javnog sektora,
kao procesima koji se neminovno dešavaju. Program koji se predstavlja u radu, program
„Krovovi Beograda“, jedan je od uspešnih ambiciozno postavljenih programa, beogradskog,
javnog preduzeća iz komunalno-stambene oblasti.
Ključne reči: upravljanje projektima, javni sektor, projekat, program
Abstract: In recent decades, in developed economies, one can notice a large increase in the
use of project management as a means by which organizations achieve business goals.
Projects in the public sector are often due to inefficiency of state, regional and local
institutions designed and poorly designed. Well-designed and managed projects in public
sector, are rare, which still exists due to the market thinking of the new public management
and thanks to the reform of public administration and public sector, a process that inevitably
occur. The program which is presented in this paper, the project “Roofs of Belgrade”, is one
of the most successful ambitious programs, of Belgrade public company in the communal
housing sector.
Key words: Project Management, Public Sector, project, program
2. UVOD
Program „Krovovi Beograda“ podrazumeva dogradnju ravnih i adaptaciju kosih krovova u
Beogradu, koji imaju problem prokišnjavanja, a za čiju popravku postoje podneti zahtevi
Skupština stanara zgrada, gradskom javnom preduzeću iz komunalno-stambene oblasti koje se
bavi održavanjem stambenih zgrada. Neophodno je postojanje saglasnosti i volje vlasnika
stanova, iskazane u vidu prikupljenih 51% potpisa vlasnika površina, potrebni urbanistički
uslovi i ispunjenost drugih uslova u pogledu nenarušenosti statike predmetnog i okolnih
objekata.
Reč je o ambicijoznom programu čiji je investitor Javno preduzeće „Gradsko stambeno“
Beograd, koje će se finansirati iz dobiti iz redovnog poslovanja ovog preduzeća, što za
teritoriju Republike Srbije predstavlja svojevrstan presedan, ukoliko imamo u vidu potrebne
resurse za realizaciju projekta, životni vek projekta i obuhvat istog.
Benefiti glavnih eksternih stakeholdera su veliki, a sam investitor ima adekvatan ekonomski i
poslovni interes sa sprovođenje projekta, pored socijalnog interesa. Evidentan je i primaran i
društveni, odnosno socijalni značaj programa. Obzirom da je program ne-profitnog karaktera,
novostvorena vrednost biće reinvestirana u nova investiciona održavanja najvišeg nivoa.
2. UPRAVLJANJE PROGRAMIMA I PROJEKTIMA U JAVNOM SEKTORU
Rad javnih preduzeća ima za osnovni cilj obezbeđenje funkcionisanja preduzeća u javnom
(opštem) interesu, kako bi se izvršilo obezbeđenje kvalitetnih proizvoda i usluga, postizanje
umerenih cena, zadovoljenje potreba svih građana i sprečila diskriminacija potrošača. Jedna
od ciljeva reformi javnog sektora jeste dovođenje do toga da se javni sektor ponaša i meri po
principima tržišne ekonomije. Zahvaljujući specifičnoj priroda brojnih poslova u institucijama
javnog sektora, iste je neophodno organizovati kao projekte, na bazi privremenih organizacija
obavljanja poslova, sa unapred definisanim ishodom, odnosno rezultatom, uz pomoć unapred
određenih resursa.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Naučni radovi

Više u Skripte

Jedan komentar na “Upravljanje programima i projektima u javnom sektoru”

marluk says:

Rad je kvalitetan i sadržajan

Komentari

Click to access the login or register cheese