Odlomak

UVOD

Ulazeći u 21. stoljeće, shvaćanje se područja upravljanja projektima promijenilo. Međutim, nije se samo pojavila potreba za implementacijom procesa formalnoga vođenja projekata, već se sve više uvode rješenja specifična za pojedino okruženje u kojem se projekt odvija. Takav dinamični razvoj područja slijedio je nakon nekoliko faza sazrijevanja.

Tako za uspješan rad na cjelokupnom projektu treba uzeti u obzir, osim užega područja upravljanja projektima, prije svega organizacijsku strukturu i okruženje projekta i znanje s područja primjene projekta, standarde i pravni okvir, te općenito znanje iz poslovnoga upravljanja i međuljudskih odnosa. Svaki od tih čimbenika može imati veliki utjecaj na uspješnost projekta.

 

 

 

RAZVOJ PODRUČJA UPRAVLJANJA

Sam razvoj ovog područja počinje negdje oko 1950 godine. kada američka vojska pokušava razviti svoj vojni sustav. U razvoj ovog područja od samih su početaka bili uključeni inžinjeri tradicionalnih disciplina.

U to vrijeme polako je počela i primjena računala tj. došlo je do razvoja računalne industrije te su se računala počela primjenjivati za poslovne potrebe. Premda se je računalna indistrija razvijala nije bilo lako u samoj primjeni, bilo je problema poput niespunjenih rokova ili zbog samih očekivanja kupaca. Nakon uvida u razne probleme bilo je očito da tradicionalni pristup više nije prikladan za takve projekte.

Paralelno sa starim modelom počeo se je razvijati i novi model upravljanja ali stari je i dalje bio u primjeni. Sa razvojem novog modela razvio se je i dinamični model koji je morao odgovoriti na veće zahtjeve za kontrolom troškova nasuprot vrijednostima proizašlim iz razlčitih projekata. Kao zadnji korak koji se je napravio u razvoju bio je pojava ekstremnog pristupa koji je doveo do velikog izražaja upravljanje s projektima.

 

DEFINICIJA POJMA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Kako bih uspjeli definirati pojam upravljanje projektima treba se prvo definirati sam projekt. Projekt tako možemo definirati kao vremenski određeno nastojanje da se proizvde jednistveni proizvod, usluga ili rezultat. Ujedno možemo i reći da je projekt privremena aktivnost, što znači da ona ima svoj početak i svoj kraj. Bitno je još reći da se za vrijeme trajanja projekta skuplja projektna ekipa a nakon završetka se ona raspušta.

 

 

UPRAVLJANJE PROJEKTOM

Upravljanje projetkom možemo definirati kao primjena znanja, vještina, alata i tehnika u projektnim aktivnostima da bi se moglo doći do ostvarenja određenog projektnog zahtjeva. Za upravljanje projektima bitno je još i reći to da se treba velika pozornost posvetiti tome dali je moguće zadovoljiti potrebe stranaka za koje vodimo taj projekt, zato što cilj upravljanja projektom nije taj da on propadne nego da se ostvari. Jedna od zanimljivih definicija upravljanja projektima je i ta da je to umjetnost i znanost. Umjetnost zato što je potrebno voditi određenu skupinu ljudi unutar samog projekta te im pomagati da naprave taj projekt što bolje, a znanost zato što se u samom početku trebaju definirati i koordinirati posao koji se treba napraviti.

Sam proces upravljanja projektima se odvija u širem kontekstu od jednog projekta a ponajviše u velikim organizacijma. Unutar samog procesa upravljanja pojavili su se i novi pojmovi poput upravljanje programima i upravljanje portfeljom. Kada pričamo o upravljanju programima misli se na skupinu međusobno povezanih projekata koji su organizirani tako da omoguče ostvarivanje koristi za stranku. Pojam upravljanje portfeljima označava skupinu projekata ili određenih programa, koji su povezani kako bih se moglo što djelotvornije upravljati poslom sa ciljem da se ostvare strateški ciljevi koje stranke žele. Kako bih se upravljanje sa nekim projektom što bolje odvijalo razne trvrtke često formiraju i središnji nadzor na projektom.

Proces upravljanja sa projetkom je skup međusobno ovisnih akcija i aktivnosti koje se moraju napraviti kako bih se ostvario određeni skup proizvoda, rezultata i usluga. Vezano za upravljanje projektima postoje dvije glavne kategorije projektnih procesa. Procesi upravljanja projektnim procesima okrenutim ka proizvodima koji se međusobno preklapaju i međudjeluju tokom trajanja projekta. Procesi projekata koji su prikazani kao jedinstveni element s dobro definiranimm sučeljem.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese