Odlomak

UVOD
U različitim istorijskim epohama propaganda je različito korišćena, shvatana i tumačena, propagandna komunikacija bila je neizbežan pratilac svake ljudske komunikacije uopste, i svojim delovanjem ostavila je snažan pečat na razvoj ljudske civilizacije. U najranijim ljudskim zajednicama propaganda je korišćena kao sredstvo za sugestivno saopštavanje važnih informacija.
U nastajanju da se fenomen propagande preciznije definiše, mnoge modernije teorije usvojile su nekoliko zajedničkih odrednica, koje propagandu shvataju kao skup posebnih tehnika komunikacije u cilju masovnog uticaja, ili sugestije, kroz manipulaciju simbolima i psihologijom mase i pojedinaca.
Danas savremenu propagandnu delatnost, kao specifičan oblik društvene komunikacij, ipak možemo najpreciznije definisati kao ”sistematski pokušaj da se vrši uticaj na emocije, stavove, uverenja i akcije određene ciljne populacije u svrhu ideološke, političke ili komercijalne indoktrinacije, putem kontrolicane transmisije jednostranih poruka preko masovnih ili direktnih kanala medijske komunikacije”.
Uzrok ovako raznolikoj terminologiji nije samo neznanje ili nerazumevanje fenomena, već i tačka gledišta pojedinih autora koji proučavaju propagandu iz ugla socijalne psihologije, klasičnog ekonomskog marketinga itd.
S obzirom na to da je predmet ovog rada upravljanje propagandom u turističkim organizacijama, moramo nagovestiti da sve zemlje ulažu velika materijalna sredstva u propagandu turizma, jer turizam uz kulturnu i socijalnu misiju predstavlja značajan ekonomski faktor privredne delatnosti. Karakteristike turističkog tržišta i celokupnog poslovanja u turizmu uslovljavaju poseban tip kombinacije pojedinih aktivnosti u okviru promocionog miksa kao i specifičnostinjihovog sadržaja. Turistička propaganda jedan od osnovnih instrumenata tržišnog komuniciranja, odnosno promocionog miksa u turizmu.
Na kraju rada iznet je kratak zaključak na ovu temu.

 

1. POJAM I KARAKTERISTIKA TURISTIČKE PROPAGANDE
Prvi oblici širenja određenih ideja u smislu propagande mogu se sresti još u starom veku tj. Rimskoj imperiji. Međutim, tek u 17. veku dolazi do pojave i samog termina ”propaganda”. Naziv propaganda se vezuje za latinski glagol ”propare”, što označava širenje, tj. rasprostiranje ili razmnožavanje. 1622. godine, na osnovu naredbe Grgura XV, osnovana je posebna organizacija za širenje vere. Zvala se «Sacra Congregatio De Propagande Fide», a kasnije je označavana skraćenicom «propaganda». Ovaj izraz je starijeg datuma, a propaganda u današnjem smislu reči je pojava novijeg vremena i u široj je upotrebi između dva svetska rata, a posebno u periodu posle Drugog svetskog rata.
Propaganda nastaje sa pojavom robne proizvodnje i njen razvojni put se posmatra sa razvojem ovog oblika proizvodnje.
Osnovu svakog propagandnog delovanja predstavlja uticaj na individuu u cilju širenja, tj. rasprostiranja određenih ideja, odnosno podsticanja na konkretnu akciju. Ovo delovanje je pre svega psihološko, s ciljem da se izazove promena koja će inicirati određenu konkretnu akciju.
U sklopu sredstava i mera poslovne i turističke politike propaganda jeznačajan instrument. Problematika turističke propagande je vrlo obimna i složena,tj. propagandu kao takvu treba posebno i svestrano izučavati. Polazeći od mestaturističke propagande u ovom radu i činjenice da se u okviru velikog broja posebnihradova izučavaju opšti principi politike privredne propagande, u ovom radu ćemoobraditi samo neke od značajnih specifičnosti turističke propagande.
Propaganda se koristi u različitim oblicima društvenih pojava i odnosa, u cilju širenja raznih vrsta političkih, kulturnih, ideoloških, obrazovnih, humanitarnih i raznih drugih ideja, ili pak na ekonomskom polju, u cilju ostvarenja određenih ekonomskih rezultata. Ona se koristi i u ekonomskoj i vanekonomskoj oblasti.
Turistička propaganda u osnovi koristi ekonomsku oblast, mada se u određenim slučajevima koriste i ostali oblici propagande. Ekonomska propaganda na turističkom tržištu se u osnovi ne razlikuje od ekonomske propagande namenjene nekom drugom tržištu. Budući da je turizam u početnoj fazi, mnogi problemi ostaju nedorečeni, pa se propagiranje na turističkom tržištu čini jednostavno. Međutim, s obzirom na visoke troškove koje ima turista, potrebna je jaka motivisanost da bi se aktivno moglo uticati na turističko tržište.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese