Odlomak

MULTIMETAR FLUKE
Uređaj se koristi u autorange modu rada, gde se automatski podešava opseg u kome se nalazi merena veličina. Po uključenju je uređaj automatski u ovom modu, i samo ne treba dirati
taster „RANGE“.

1. priključak za merenje naizmenične (AC) i jednosmerne (DC) struje do 10A, i frekvencije struje
2. zajednički priključak za sva merenja
3. priključak za merenje napona, spoja, otpornosti, frekvencije napona i testiranje diode

 

 
PROTOBORD
Pojedine rupice na protobordu su električno povezane, tj. nalaze se na istom potencijalu. Na istom potencijalu su nalaze rupice sa iste vertikale, kao i poneke susedne rupice sa iste
horizontale, kao što je prikazano na slici. Skup rupica na istom potencijalu se naziva magistrala (eng. bus). Na vrhu slike se vide buksne, koje se koriste za dovođenje napajanja u željeno kolo, ili za priključenje mernog instrumenta. Ove buksne nisu direktno povezane ni za jedan potencijal u okviru protoborda, već je potrebno povezati buksnu sa željenom vertikalom ili
horizontalom

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 8 stranica
  • Školska godina:
  • Skripte, Elektrotehnika
  • ,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - ETF – Elektrotehnički fakultet  

Više u Elektrotehnika

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese