Odlomak

Uslovi za prijevoz i način prijevoza opasnih tvari regulirani su Zakonom o prijevozu opasnih tvari ( NN 79/07 ).

Prijevoz opasnih tvari mogu obavljati pravne i fizičke osobe pod uvjetima propisanim Zakonom o prijevozu opasnih tvari i propisima donesenim temeljem ovoga Zakona. Pravne i fizičke osobe koje predaju na prijevoz opasnu tvar ili je prevoze osobnim prijevoznim sredstvima dužne su opasnu tvar pripremiti tako da udovoljava svim propisanim uvjetima za njezin prijevoz. Opasna tvar ne smije se predavati ni primiti na prijevoz, ako nije udovoljeno propisanim uvjetima za njezin prijevoz.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 24 stranica
  • Prevoz opasnog tereta Mladen Dobrić
  • Školska godina: Mladen Dobrić
  • Seminarski radovi, Skripte, Saobraćaj
  • Bosna i Hercegovina,  Tuzla,  Evropski univerzitet Brčko Distrikt  

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari