Odlomak

UVOD

Kada se pomene finansijsko tržište naše zemlje, otvaraju se brojna pitanja: da li ono postoji i koliko je razvijeno, šta je na tom planu urađeno, šta još treba uraditi, gde su neophodne korekcije…
Da bi bilo moguće odgovoriti na prethodna pitanja i realno sagledati stanje, misli se da naš celokupni finansijski sistem treba uporediti sa finansijskim sistemima onih zemalja čiji sistemi u pravom smislu reči funkcionišu.
Zato se smatra da treba poći od teoretskog koncepta ka činjeničnom stanju, da bi mogli zaključiti šta je kod nas potrebno uraditi.

Finansijski sistem svake zemlje čine tri bitna elementa: finansijske institucije, finansijski instrumenti i finansijska tržišta.
ULOGA finansijskog tržišta, kao osnovnog elementa finansijskog sistema, jeste da obezbedi alokaciju ograničenih resursa na jednoj strani i zadovoljavanje potreba za tim resursima na drugoj strani. Takvu svoju ulogu finansijsko tržište ostvaruje na taj način što omogućava nesmetan tok finansijskih sredstava između različitih učesnika privrednog i društvenog života, a koji se upravo susreću na samom finansijskom tržištu. Tako, finansijsko tržište omogućava normalno i nesmetano obavljanje privredne aktivnosti, doprinosi povećanju proizvodnje, izvoza, kao i rastu životnog standarda.
Imajući u vidu ulogu finansijskog tržišta, nije teško zaključiti da je ZNAČAJ ovog dela finansijskog sistema u privrednom životu svake zemlje gotovo nemerljiv. Ako se uzme u obzir činjenica da takvu ulogu ono zaista i ostvaruje u zemljama sa razvijenom tržišnom privredom i kada pogledamo koliko su one odmakle na putu razvoja, ne možemo ostati ravnodušni; u takvoj situaciji značaj finansijskog tržišta je uočljiv sam po sebi.

Ako ovu realnost prihvatamo, onda je veoma važno da postanemo svesni svoje situacije: naša zemlja spada u red manje razvijenih zemalja sveta, koja je tek ušla u proces tranzicije i koja treba da bude sposobna da ponese teret radikalnih promena na putu ka tržišnoj ekonomiji.
Da li će se u tome uspeti ili ne, u najvećoj meri zavisi od nas samih. Pa ipak, mnogo je stvari u našoj zemlji još uvek »nerešeno« i »neuređeno« te i tome treba posvetiti pažnju. Naravno, od primarnog značaja je reforma privrednog, i u okviru njega, finansijskog sistema.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese