Odlomak

NAPOMENA: PITANJA SA TESTA

1)Osnove monetarne politike ?

1.operacija na otvorenom trzistu
2.diskontna stopa
3. Stopa obavezbe reserve,
4. Kamatna stopa

2)podjela monopola:

1.zakonski
2.ekonomski,
3.oktopodski,
4. javni,
5.prirodni

3)Faktori proizdvodnje???
Rad, kapital i zemljiste

 

4)Cijenovna diskriminacija 1 stepen?
to je slucaj kada monpolista razlicitim kupcima odrecuje razlicite cijene za isti proizvod, ali tako da odredjuje svakom od ponudjaca najvecu cijenu koju su kupci spremni platiti da ne ostanu bez dobra.

 

5)Cijenovna diskriminacija 2 stepen?
prisutna je kada proizvodjac svima zaracunava istu cijenu, ali s tim da onim kupcima koji uzmu vecu kolicinu obezbjedjuje odgovarajuci popust, npr. kolocinski popust.

 

6)Cijenovna diskriminacija 3 stepen?
se odnosi na razlicite kupce. Npr. Elektroprivreda zaracunava razlicite cijene peduzecima i potrosacima.

 
7)Da li centralna banka izdaje kredite?
NE
8)Neto investicije su bruto investicije umanjene za amortizaciju

 

9)Kapital je proizvedeni factor proizvodnje, sastoji se od proizvedenih trajnih dobara, dobara koja se koriste kao proizvodni faktori u daljnjoj proizvodnji:
gradjevine, oprema(transportni uredjaji,strojevi, zalihe inputa i output.

 

10)Prihod od akcije zove se dividenda?
DA

 

11)Prema obimu proizvodnje troskovi se djele na:
varijabilne i fiksne troskove

 

12) trzistu oligopola pojavljuju se proizvodi koji mogu biti :
homogeni i nehomogeni

 

13) monetarna baza je
najlikvidnija mjera novca

 

14)monopson je
Poseban slucaj monopolskog trzista kada imamo jednog kupca a mnestvo malih prodavaca

 

15)multiplikator je
Multiplikator je mjera odnosa između promjena ravnotežnog ncionalnog dohotka i autonomne potrošnje

 

16) prema funkcijama u preduzecu razlikujemo troskove?

  • troškovi nabavke
  • troškovi prodaje
  • troškovi proizvodnje
  • troškovi upravljanja

 

17) efekat supstancije je postupak zamjene skupe robe jeftinom,
Da
18) stednja je dio dohodka

 

19) Zadatak ako je FC= 100, a VC=20, koliko je TC?
TC=FC+VC
120

 

20) Dobro kod kojeg potraznja raste, a dohodak pada zove se?
inferiorno dobro

 

21)prihod od dionice je
dividenda

22)prihod od dividende je?
je prihod koji dioničar prima na osnovu svojih kupljenih dionica.

 

23)podjela varijabilnih troskova?
proporcionalni,progresivni,regresivni

 

24)kapital se pribavlja iskuljucivo emisijom cega?
kapital se pribavlja emitovanjem:oveznica i dionica ,

 

25)prema svojini kapitala razlikujemo ?
prema svojini kapitala razlikujemo :licno poduzece ,partnersko , akcionarsko preduzece

 

26)devizni kurs
devizni kurs je cjena valute jedne zemlje izrazena u valuti druge zemlje

 

27)iferiorne robe
robe kod kojih povecanjem dohotka izaziva smanjenje traznje .

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese